Herstel gastro-intestinale motiliteit na chirurgie

De onderzoeksgroep 'Experimentele Heelkunde' focust binnen deze onderzoekslijn zijn onderzoek op postoperatieve ileus, een tijdelijke vermindering van de maag-darmtransit. Het is een veel voorkomende aandoening na abdominale chirurgie en kan leiden tot ernstige ongemakken en complicaties. In deze onderzoekslijn gaan we na hoe een multimodale benadering ('fast-track surgery') van de patiëntenzorg het herstel van de patiënt kan bespoedigen.

Onderzoeksproject

BEET IT studie: gebruik van rode bietensap om te beschermen tegen postoperatieve ileus volgend op colorectale chirurgie

Postoperatieve ileus (POI) is een vertraging van de maag- en darmlediging en een frequente complicatie na colorectale chirurgie. Momenteel bestaat er nog geen geschikte behandeling die POI kan verminderen of uitsluiten. Rode bietensap, een natuurlijk en goedkoop product, kan hierin mogelijk een rol spelen.

Samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen van de faculteiten Farmacie, Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen van de UGent, maar ook met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Universitair Ziekenhuis Gent, en verschillende nationale, Europese en internationale partners.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Sarah Cosyns, postdoctoraal medewerker

09 332 15 62