Senologie

De onderzoeksgroep 'Gynaecologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op de interactie tussen borstkanker en zijn omgeving.

Onderzoeksprojecten

Database van de borstkliniek met de klinische gegevens

Verzameling van gegevens van ongeveer 4000 borstkanker patiënten voor onderzoek naar de overleving tussen de verschillende borstkanker types.

 

Collectie van tumorweefsel

Retrospectief onderzoek naar pleomorf lobulair carcinoom voor bepaling van bepaalde markers zoals PDL1-TIL's-NTRK.

 

Exosomen bij borstkanker

Translationeel onderzoek naar de rol van exosomen bij borstkanker. Tevens optimalisatie van exosoom-isolatie en -analyse voor implementatie in klinische setting in kader van biomarker discovery.

 

Lobulaire borstkanker

Overleving tussen de verschillende subtypes van lobulare tumoren lijkt verschillend te zijn met slechtere prognose voor solide en pleomorf type. Onduidelijkheid in de literatuur.

 

Vulvovaginale atrofie bij borstkankerpatiënten

Onderzoek naar de impact en therapeutische opties voor behandeling van vulvovaginale atrofie bij borstkankerpatiënten onder anti-hormonale therapie.

Samenwerkingsverbanden

  • Samenwerking met het Laboratorium voor Experimenteel Kankeronderzoek (An Hendrix en Olivier De Wever) voor onderzoek naar de mechanismen van groei en differentiatie bij borstkanker, alsook de invloed van exosomen op kanker. Exosomen zijn kleine partikels afkomstig van tumorcellen, die een cruciale rol spelen in de intercellulaire communicatie en kankermechanismen.

Publicaties

Vragen?

  • Geert Braems, onderzoeker

  • Menekse Göker, onderzoeker