Algemene en hepatobiliaire heelkunde

De onderzoeksgroep 'Heelkunde' voert binnen deze onderzoekslijn experimenteel wetenschappelijk onderzoek uit, alsook klinisch wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met zowel nationale als internationale partners.

Heeft u nood aan een diagnose of behandeling van een specialist? Surf naar de website van UZ Gent voor meer informatie.

 

Hieronder vindt u een opsomming van alle onderzoeksprojecten en hun samenwerkingsverbanden:

Levertransplantatie

Open-label, multicentrische RCT (Randomized Controlled Trial) met betrekking tot een nieuw anti-CD40 monoclonaal antilichaam bij de-novo volwassen levertransplantatie patiënten

 

Analyse van perfusaat vloeistof en specifieke biomarkers om Primary Non-Functioning van een getransplanteerde lever te vermijden alsook ischemie gerelateerde galwegschade na levertransplantatie te voorkomen

 • onderzoeker: Xavier Verhelst van de dienst Gastro-enterologie/Hepatologie (UZ Gent)
 • in samenwerking met  VIB-UGent

 

Lever- en galwegenchirurgie

Experimenteel onderzoek om de invloed van een gastric bypass op de leverfunctie en parenchymkwaliteit te bestuderen

 • onderzoeker: Anja Geerts van de dienst Gastro-enterologie/Hepatologie (UZ Gent)

 

Validatie van gereperfundeerde Thiel gebalsemde menselijke levers voor chirurgische training

 • onderzoeker: Wouter Willaert van de onderzoekslijn 'Gastro-Intestinale heelkunde'
 • in samenwerking met de onderzoeksgroep 'Anatomie en Embryologie'

 

Coördinatie van een internationaal onderzoek via de "European Association of HPB surgery" rond management van choledocholithiase

 

Onderzoek naar de rol van fluorescentie bij galweg- en galblaaschirurgie

 • onderzoeker: Frederik Berrevoet
 • in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Maastricht/Aachen

 

Pancreaschirurgie

Prospectieve analyse van de reactie van Folfirinox bij borderline- of lokaal geavanceerde pancreastumoren met radiomica en vloeibare biopsies (Performance Trial)

 • onderzoeker: Luis Abreu De Carvalho
 • in samenwerking met diensten Genetica, Pathologie, Gastro-enterologie/Digestieve Oncologie en Radiologie (UZ Gent) 

 

Intraoperatieve beoordeling van resectiemarges bij pancreasresecties door middel van hoge resolutie 18F-FDG-PET-CT

 

Karakterisatie van stromale eigenschappen bij pancreaskanker

 • onderzoeker: Wim Ceelen van de onderzoekslijn 'Gastro-intestinale Heelkunde'

 

Zebrafish xenotransplantatie bij alvleesklierkanker: naar gepersonaliseerde behandelingen

 

Studie rond de effecten van propofol en sevoflurane op de hepatische hemodynamiek bij pancreaticoduodenectomie

 

Abdominale wandreconstructie (Hernia)

Multicentrische RCT om de voor- en nadelen te vergelijken van een open versus laparoscopisch versus robotisch herstel voor ventrale hernia's (Unite)

 • onderzoeker: Mathias Allaeys van het UZ Gent

 

Een internationale multicentrische RCT om de rol van negatieve druk therapie te bekijken na electief gecontamineerd buikwandherstel (Pressure Trial)

 • onderzoeker: Frederik Berrevoet
 • in samenwerking met het Amsterdam MC (Universitair Medische Centra)

 

Prospectieve multicentrische klinische evaluatie van een nieuwe buikwandprothese in geval van intraoperatieve contaminatie

 • hoofdonderzoeker: Machteld van Rooijen van het Erasmus MC Rotterdam 

 

Nationaal Belgisch Hernia-register om via RIZIV codering lange termijn opvolging van de patiënten mogelijk te maken

 • hoofdonderzoeker: Marc Miserez van het KU Leuven

 

Onderzoek rond het herstel van een incisionele hernia

 • onderzoekers: Frederik Berrevoet, Mathias Allaeys
 • in samenwerking met Erasmus MC Rotterdam 

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

 • Frederik Berrevoet, onderzoeker