Integratie van in vitro hartmodellen met genetisch gemodificeerde muismodellen

Cellen communiceren met elkaar en met de ECM. Het interne cytoskelet van de cel is fysiek verbonden via eiwit-eiwitinteracties met andere cellen en de ECM. De onderzoeksgroep 'Medische Celbiologie' heeft binnen deze onderzoekslijn verantwoordelijke interactoreiwitten bestudeerd (bijvoorbeeld alfa-catenines, beta-actine, cadherins).

Verder onderzoeken we de functionaliteit, morfologie, histologie en ultrastructurele kenmerken van interactor eiwit-nul muizenharten, en we gebruiken ook cardiomyocyten die zijn afgeleid van interactor eiwit-nul stamcellen.

Het doel van ons werk is niet alleen om 3D in vitro culturen te ontwikkelen, maar ook om 3D-reconstructies te maken van de intercellulaire junctie van de geïntercaleerde schijven verkregen uit muismodellen. We toonden aan dat volumescanning-elektronenmicroscopie de nauwe relatie tussen gap junctions en desmosomes en hun ruimtelijke verdeling op een 3D-manier aan het licht bracht.

Onderzoeksproject

Verstoring van cytoskelet-plasmamembraan interacties geeft aanleiding tot misvormingen van intercalaire schijven en induceert cardiomyopathie

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Jolanda van Hengel, onderzoeker

jolanda.vanhengel@ugent.be