Oncologische Orthopedie

De onderzoeksgroep 'Orthopedie en Traumatologie' richt zich binnen deze onderzoekslijn op zowel chirurgisch als niet-chirurgisch onderzoek naar sarcomen. Deze onderzoekslijn is multidisciplinair (oncologische orthopedie, chirurgie, experimenteel kankeronderzoek, medische oncologie, pathologie).

Onderzoeksprojecten

Exploratie van de rol van extracellulaire vesikels (EVs) bij het ontstaan van (long)metastasen bij sarcomapatiënten

Deze EVs spelen een rol in kankerprogressie door boodschappen uit te wisselen tussen kankercellen en andere cellen, zowel lokaal als op afstand via de bloedbaan.

  • onderzoeker: Suzanne Fischer

 

Het verder ontwikkelen van een betrouwbaar en representatief gepersonaliseerd preklinisch sarcomamodel

Hierbij kan men standaard- en experimentele therapeutische producten testen alvorens deze aan de patiënt toe te dienen. Daartoe ontwikkelen wij een co-klinisch onderzoek met gekende in vitro en in vivo modellen zoals (orthotope) xenografts afgeleid van patiënten (PD(o)X).

 

Het verbeteren van de functie na lidmaatsparende chirurgie

Hieronder valt de resectie van tumoren van het bewegingsstelsel en de reconstructie van het botdefect. Deze reconstructie kan op een biologische (botenten) of niet-biologische (reconstructieprothesen) manier worden uitgevoerd. In de klinische setting kan men door het verbeteren van de chirurgische technieken de functie van de patiënt verbeteren, alsook complicaties en heroperaties vermijden.

Samenwerkingsverbanden

  • Nauwe samenwerking met de klinische tumorwerkgroep van het UZ Gent 

Publicaties (in het Engels)

 

Vragen?

  • Gwen Sys, kliniekhoofd