Endo-Urologisch onderzoek

De onderzoeksgroep 'Urologie' richt zich binnen deze onderzoekslijn voornamelijk op onderzoek van nierstenen: zowel het ontstaan van nierstenen, het vaststellen, de behandeling, opvolging en preventie van nierstenen worden onderzocht.

Onderzoeksprojecten

Prospectieve verzameling van gegevens bij steenpatiënten

Van alle patiënten die in het UZ Gent behandeld of gevolgd worden voor urolithiase, verzamelen we de klinische gegevens die betrekking kunnen hebben op hun urologische aandoening. Op lange termijn streven we ernaar om de zorg van steenpatiënten te optimaliseren, aan de hand van de verwerking van deze data.

 

In vitro-onderzoek naar diagnostiek van nierstenen

We onderzoeken de optimale instellingen voor het opsporen van urolithiase en de invloed van deze instellingen op de te meten variabelen, zoals afmeting en densiteit.

 

Economische analyse van gebruik van flexibele ureteroscopie in de praktijk

We proberen de werkelijke kosten van herbruikbare flexibele ureteroscopie te achterhalen en vergelijken ze met het gebruik van wegwerpureteroscopen. Hieruit ontwikkelen we een economisch model dat ons moet helpen bij het bepalen van de meest kosten-efficiënte manier om met dit materiaal om te gaan. 

 

Economische analyse van gebruik van flexibele cystoscopie in de praktijk

We proberen de werkelijke kosten van herbruikbare flexibele cystoscopie te achterhalen en vergelijken ze met het gebruik van wegwerpcystoscopen. Hieruit leiden we de meest kosten-efficiënte benadering af van het gebruik van flexibele cystoscopie in de praktijk.

Samenwerkingsverbanden

  • Samenwerking met collegae van de dienst Nefrologie (UZ Gent) voor het verzamelen en verwerken van data betreffende steenpatiënten
  • Samenwerking met de dienst Radiologie (UZ Gent) voor onderzoek naar optimale manier voor vaststellen van nierstenen
  • Samenwerking met de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het begeleiden van masterthesissen Biomechanica
  • Samenwerking met de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Medische Apparatuurtechnologie Gent (MedTEG) (Engelstalige website) voor onderzoek en ontwikkeling van medische apparatuur

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Thomas Tailly, adjunct-kliniekhoofd

via Secretariaat Urologie: