Reconstructief urologisch onderzoek

De onderzoeksgroep 'Urologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot transgenderchirurgie en urethrale chirurgie. De gegevens van alle operaties die onder deze noemer vallen worden prospectief geregistreerd in een beveiligde database. Voor specifieke onderwerpen zijn gerandomiseerde studies lopende.

Onderzoeksprojecten

9000 URETHRA STUDY

Dit project betreft de prospectieve opvolging van patiënten die geopereerd worden aan de plasbuis. Dit gebeurt door middel van klinisch-technische onderzoeken alsook door middel van gevalideerde vragenlijsten vóór en na de operatie. Op die manier kan onderzocht worden wat de impact is van een dergelijke operaties op het leven van de patiënt.

 

VeSpAR TRIAL

Dit project betreft een gerandomiseerde studie waarbij 2 courant uitgevoerde chirurgische technieken van anastomotisch herstel van de plasbuis met elkaar vergeleken worden. Bij beide technieken wordt het zieke stuk plasbuis verwijderd en worden de gezonde uiteinden opnieuw aan elkaar gehecht. Nadien wordt de patiënt gevolgd door middel van vragenlijsten alsook door een urethroscopie waarbij gekeken wordt of er geen nieuwe plasbuisvernauwing is opgetreden. Intussen zijn de inclusies gestopt, maar is de studie wel nog lopende.

 

DoVe TRIAL

Dit project betreft een gerandomiseerde studie waarbij 2 courant uitgevoerde chirurgische  technieken om de plasbuis te herstellen met een vrije greffe met elkaar vergeleken worden. Bij beide technieken wordt de plasbuis verbreed door een stukje slijmvlies. Nadien wordt de patiënt gevolgd door middel van vragenlijsten alsook door een urethroscopie waarbij gekeken wordt of er geen nieuwe plasbuisvernauwing is opgetreden.

 

ZEPHYR STUDY

Dit project betreft de prospectieve opvolging van transmannen waarbij een Zephyr erectieprothese geïmplanteerd wordt.

 

MAGIC I TRIAL

Bij deze studie wordt onderzocht of patiënten het bij een plasbuisoperatie in twee tijden beter stellen wanneer de plasbuis in eerste of tweede tijd verbreed wordt met een stukje slijmvlies.

 

Sebbin Study

Dit project betreft de prospectieve opvolging van patiënten die een teelbalprothese ingepland gekregen hebben om verschillende redenen (gender bevestigende heelkunde, na verwijdering van teelbalkanker, niet ingedaalde teelbal, traumatisch of infectieus verlies van een teelbal). Dit gebeurt door middel van klinische opvolging alsook door middel van deels gevalideerde en deels niet-gevalideerde vragenlijsten. De bedoeling van deze studie is om te onderzoeken wat enerzijds de postoperatieve complicaties van deze operatie zijn en hoe/bij wie deze ontstaan. Anderzijds wordt geëvalueerd wat de impact van een dergelijke operatie op het leven van de patiënt is. 

  

PROGAS Study

Dit project betreft de prospectieve opvolging van patiënten die omwille van genderdysforie genitale gender bevestigende heelkunde ondergaan (phalloplastie, metoidioplastie, vaginoplastie, vulvoplastie). Dit gebeurt door middel van klinisch-technische onderzoeken enerzijds en deels gevalideerde vragenlijsten anderzijds. De bedoeling van deze studie is om enerzijds na te gaan hoe de seksualiteitsbeleving van deze patiënten verandert als gevolg van dergelijke operaties. Anderzijds wordt geëvalueerd in welke mate het genitale gevoeligheid bij deze patiënten aangetast wordt door deze operaties en wat de impact hiervan op het seksueel functioneren is. 

Samenwerkingsverbanden

Deze werkgroep werkt nauw samen met de dienst Plastische en Reconstructieve Heelkunde van het UZ Gent.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Wesley Verla, ASO Urologie

tel. 09 332 22 76

  • Céline Schelstraete, studiecoördinator

tel. 09 332 22 76