Reconstructief urologisch onderzoek

De onderzoeksgroep 'Urologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot transgenderchirurgie en urethrale chirurgie. De gegevens van alle operaties die onder deze noemer vallen worden prospectief geregistreerd in een beveiligde database. Voor specifieke onderwerpen zijn gerandomiseerde studies lopende.

Onderzoeksprojecten

9000 URETHRA STUDY

Dit project betreft de prospectieve opvolging van patiënten die geopereerd worden aan de plasbuis. Dit gebeurt door middel van klinisch-technische onderzoeken alsook door middel van gevalideerde vragenlijsten vóór en na de operatie. Op die manier kan onderzocht worden wat de impact is van een dergelijke operaties op het leven van de patiënt.

 

VeSpAR TRIAL

Dit project betreft een gerandomiseerde studie waarbij 2 courant uitgevoerde chirurgische technieken van anastomotisch herstel van de plasbuis met elkaar vergeleken worden. Bij beide technieken wordt het zieke stuk plasbuis verwijderd en worden de gezonde uiteinden opnieuw aan elkaar gehecht. Nadien wordt de patiënt gevolgd door middel van vragenlijsten alsook door een urethroscopie waarbij gekeken wordt of er geen nieuwe plasbuisvernauwing is opgetreden.

 

DoVe TRIAL

Dit project betreft een gerandomiseerde studie waarbij 2 courant uitgevoerde chirurgische  technieken om de plasbuis te herstellen met een vrije greffe met elkaar vergeleken worden. Bij beide technieken wordt de plasbuis verbreed door een stukje slijmvlies. Nadien wordt de patiënt gevolgd door middel van vragenlijsten alsook door een urethroscopie waarbij gekeken wordt of er geen nieuwe plasbuisvernauwing is opgetreden.

 

ZEPHYR STUDY

Dit project betreft de prospectieve opvolging van transmannen waarbij een Zephyr erectieprothese geïmplanteerd wordt.

  • onderzoekersPiet Hoebeke, Wouter Goedertier, Wesley Verla

Samenwerkingsverbanden

Deze werkgroep werkt nauw samen met de dienst Plastische en Reconstructieve Heelkunde van het UZ Gent.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Wesley Verla, ASO Urologie

tel. 09 332 22 76

  • Céline Schelstraete, studiecoördinator

tel. 09 332 22 76