Robot-geassisteerde urologie

De onderzoeksgroep 'Urologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op zowel klinisch als translationeel wetenschappelijk onderzoek inzake robot-geassisteerde chirurgie binnen de urologie.

Onderzoeksprojecten

Cytokine-geleide robotchirurgie (CY-ROS -Cytokine-guided Robotic Surgery)

De primaire uitkomstmaat van deze studie is het bepalen van de diagnostische accuraatheid van serum cytokineswaarden in het voorspellen van postoperatieve paralytische ileus na robot-geassisteerde urologische heelkunde (cystectomie of niertransplantatie) in relatie tot pneumoperitoneale drukken intraoperatief.

 

Robot-geassisteerde niertransplantatie (RAKT & RAKAT - Robot-assisted kidney (auto)transplantation)

Dit onderzoek betreft prospectief klinisch onderzoek omtrent robot-geassisteerde niertransplantatie na levende donatie en autotransplantatie van de nier bij volwassenen en kinderen.

 

Computerondersteuning voor robot-geassisteerde urologische chirurgie (CASRAS - Computer-assisted support for Robot-assisted urological Surgery)

Peri-operatieve computer-geassisteerde ondersteuning bij robot-geassisteerde partiële nefrectomieën: pre-operatieve planning, intra- en post-operatieve evaluatie. Artificiële intelligentie ("deep learning") wordt gebruikt voor het automatiseren van de productie van 3D nier(perfusie)modellen en het ontwikkelen van autonome robot-assistentie.

 

Prospectieve opvolging van uro-oncologische chirurgie (URO-ONCO PROSPECTIEF)

Dit betreft prospectief klinisch onderzoek waarbij we de diagnostiek en behandelingen onderzoeken van patiënten die geopereerd worden voor urologische tumoren van blaas, nier, urinewegen, prostaat en testis.

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Sofie Everaert, studieverpleegkundige

09 332 59 73

  • Charles Van Praet, onderzoeker

09 332 19 55

  • Karel Decaestecker, onderzoekscoördinator

09 332 01 39