Tweelingen

De onderzoeksgroep 'Verloskunde en Prenatale Diagnostiek' voert binnen deze onderzoekslijn studies uit naar het onderscheid tussen erfelijkheid en omgeving bij tweelingen. 

Het Oost-Vlaams Meerlingenregister houdt sinds 1964 medische gegevens over de zwangerschap en de geboorte bij van alle meerlingen die in Oost-Vlaanderen worden geboren. Geregistreerde tweelingen kunnen later aangesproken worden om deel te nemen aan wetenschappelijke studies. Tweelingstudies maken het immers mogelijk om een onderscheid te maken tussen erfelijkheid "nature" en omgeving "nurture".

Onderzoeksprojecten

Een groen leefmilieu, blootstelling aan het verkeer en stress tijdens de zwangerschap als determinanten van de neurocognitieve ontwikkeling tijdens het eerste levensdecennium van tweelingen

We werken de hypothese uit dat veel groen in de leefomgeving en een reductie van de luchtvervuiling een duidelijk gunstig effect kunnen sorteren op stress tijdens de zwangerschap. Het betreft dan zowel sociale stress (met name die welke door de moeder wordt beleefd) als biologische stress (een ontstekingsproces); waarbij beide een rol lijken te spelen in de cognitieve en gedragsontwikkeling van het kind.

 

Het TwinssCan project

Het TwinssCan-project heeft als doel een beter beeld te krijgen van de neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij het mentaal welzijn in het algemeen. Door tweelingen te bestuderen kan men nagaan in hoeverre erfelijke factoren en alledaagse gebeurtenissen het mentaal welzijn kunnen beïnvloeden.

 

De impact van de residentiële groenheid op de groei van de foetus en vroeggeboorte bij tweelingzwangerschappen. Speelt stress een rol?

Samenwerkingsverbanden

  • Het onderzoeksproject rond groene leefmilieu en het TwinssCan project gebeuren in samenwerking met respectievelijk Prof. Dr. Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) en Prof. Dr. Bart Rutten (Universiteit Maastricht).
  • De "CODATwins" database : het Oost-Vlaams Meerlingenregister werkt samen met 20 andere landen uit verschillende werelddelen rond de invloed van erfelijkheid en omgeving op lichaamsgewicht en -lengte, roken en levensstijl.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

09 332 29 14