Vroegtijdig opsporen van zwangerschapscomplicaties

De onderzoeksgroep 'Verloskunde en Prenatale Diagnostiek' heeft binnen deze onderzoekslijn als doel het presymptomatisch op te sporen van zwangerschapscomplicaties via een maternale bloedafname, bij voorkeur in het eerste trimester, met als uiteindelijk doel preventieve maatregelen te kunnen instellen.

Onderzoeksproject

ExPECT: Testen van complicaties bij vroege zwangerschap (Early PrEgnancy Complication Testing)

Opsporen van cfDNA patronen geassocieerd met zwangerschapscomplicaties, in het bijzonder placentaire insufficiëntie.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met het Centrum voor Medische Genetica Gent (CMGG) (Björn Menten en Machteld Baetens)

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Isabelle Dehaene, adjunct-kliniekhoofd Vrouwenkliniek, PhD student

09  332 20 43

  • Björn Menten, Centrum Medische Genetica