Geïnteresseerd in een doctoraat?

Een PhD of doctoraat doen binnen de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie kan op verschillende manieren. Je kan dit combineren met je opleiding tot arts, maar ook niet-artsen kunnen onderzoek doen binnen onze vakgroep.

Motivatie

Een PhD houdt in dat je leert op zelfstandige wijze een onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit doe je door de juiste vraag te stellen en dit op een wetenschappelijke wijze aan te pakken. Er is een enorm aanbod aan onderwerpen en soorten onderzoek: zo kan je kiezen voor een fundamenteel, translationeel of klinisch doctoraat. Afhankelijk hiervan zal je meer tijd in de laboratoria doorbrengen, eerder bezig zijn met studiepatiënten of beide.

  • fundamenteel onderzoek: preklinisch onderzoek, zonder patiënten
  • translationeel onderzoek: onderzoek om preklinische bevindingen om te zetten naar een klinische setting (vaak diermodellen)
  • klinisch onderzoek: met patiënten

Motivatie, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn noodzakelijke vereisten om een PhD tot een goed einde te brengen. Realistische doelstellingen hebben en het niet doen ‘om de wereld te veranderen’ zijn zeker ook belangrijk. Doctoreren om meer kans te maken op een specialisatieplaats is niet de juiste insteek om aan een PhD te beginnen. Een PhD leert je naast wetenschappelijk onderzoek doen ook om een kritische mindset te hebben en laat je proeven van het academisch werkleven.

Traject

Een PhD bestaat meestal uit een traject van 4 jaar. Dit hangt voornamelijk af van je financiering of beurzen, die meestal voor 4 jaar worden toegekend. Als je je doctoraat combineert met een klinische opleiding tot arts, dan duurt dit wetenschappelijk traject standaard 4 jaar, waarvan deze voor 2 opleidingsjaren meetellen als je deeltijds kliniek blijft doen (minstens 1 dag per week = 20%). Recente aanpassingen aan de regels van sommige beurzen, laten soms meer klinische tijd toe dan deze 20%. Instappen in een wetenschappelijk traject kan in principe op elk moment van je opleiding (meteen na je master diploma of na enkele jaren in je opleidingstraject). Elk jaar dat je doctoreert (indien 20% kliniek), telt voor een half jaar kliniek opleiding full-time. Met andere woorden, indien het kliniektraject qua opleiding 6-jarig is, en je doctoraatstraject loopt 4 jaar, moet je naast jouw doctoraat nog 4 jaar full-time kliniek hebben.

Financiering

Zoals aangegeven is er vaak funding of financiering nodig om aan een doctoraat te kunnen beginnen. Onze universiteit en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zijn hierin de grote voortrekkers en voorzien jaarlijks vele beurzen voor onderzoekers. Deadline voor indiening bij het FWO is jaarlijks op 1 maart, de eerste selectie gebeurt begin juli en een tweede interview ronde vindt plaats in september. Daarom is het belangrijk als je een doctoraat overweegt om tijdig potentiële promotoren aan te spreken. De ultieme beslissing gebeurt begin oktober van hetzelfde jaar en vanaf 1 november kan van de financiële steun van het FWO genoten worden. Meer info vind je op de website: www.fwo.be. Uiteraard zijn er ook andere beurzen (zoals bv BOF) en andere instanties die je onderzoek kunnen financieren. Bespreek de mogelijkheden altijd met je promotor, gezien veel van deze beurzen mogelijks competitief kunnen zijn.

Universiteit Gent

Als doctoraatsstudent ben je personeelslid bij de UGent, en deel van de vakgroep, en zal je dus ook kunnen genieten van de studentenvoordelen. Hiertegenover, wordt er verwacht van ook in te staan voor permanentie van examentoezicht tijdens de examenperiodes, alsook het begeleiden van bachelor- en/of masterproeven. Je kan naast je doctoraat ook lessen volgen, aangeboden door de Doctoral Schools, om je verder te ontwikkelen als (arts-)onderzoeker. Na het voltooien van voldoende opleidingen, zal je uiteindelijk ook een extra certificaat ontvangen van de Doctoral Schools, bovenop je doctoraatstitel.

Praktische informatie

Voor extra praktische informatie over o.a. de minimale criteria en de samenstelling van de doctoraatscommissie, verwijzen we graag naar de website van de UGent: https://www.ugent.be/ge/nl/onderzoek/doctoreren (English)