Algemene Inwendige Ziekten en Infectieziekten

De missie van de dienst is een leidende rol op te nemen in verandering, innovatie, onderwijs en onderzoek alsook uit te blinken in een evenwichtig, toegankelijk en breed zorgaanbod binnen het domein van algemene inwendige ziekten en infectieziekten.

Onderzoeksactiviteiten

De afdeling stelt onderzoekers te werk in het bredere gebied van infectieziekten, variërend van volksgezondheid, gezondheidssystemen, operationeel onderzoek en fundamenteel onderzoek. De onderwerpen omvatten HIV, antibioticum stewardship, COVID19, koorts en ontsteking van onbekende oorsprong, tuberculose en parasitaire ziekten.

Onderzoeksstaf

 • Prof. dr. Steven Callens: infectieziekten, tropische geneeskunde
 • Prof. dr. Linos Vandekerckhove: cellulaire interacties en extracellulaire matrix, transcriptie en translatie, virologie
 • Wim Trypsteen (PhD): Analyse van sequentie gegevens van de volgende generatie, integratie van bio-informatica gegevens en netwerkbiologie, gegevens visualisatie en beeldanalyse met hoge doorvoercapaciteit, ontwikkeling van bio-informatica software, -hulpmiddelen en -databanken 

Onderzoeksprojecten

 • COLIBRI-I-project: triangulatie van virologische, epidemiologische en gedragsgegevens voor een betere opsporing van vroege hiv-infecties
 • COLIBRI-II-project: onderzoek naar de sociale en seksuele netwerken van mensen met hiv bij wie onlangs een hiv-diagnose is gesteld, door middel van kwalitatieve interviews
 • hiv-stigma: inzicht in de oorzaken, vormen en gevolgen van hiv-gerelateerd stigma en verkenning van de behoeften aan verdere interventies - kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • PrEP: evaluatie van de behoeften
 • VACCIM : onderzoek naar de immuunrespons na vaccinatie met covid bij patiënten met primaire en secundaire immuundeficiënties
 • COVAAT: Kort na de SARS-CoV-2 pandemie heeft het departement algemene interne geneeskunde klinische proeven opgezet om de pathogeniteit van SARS-CoV-2 te bestuderen in samenwerking met het HIV Cure Research Lab. We evalueren verder de doeltreffendheid van SARS-CoV-2-vaccins en van camostat mesilate als antivirale behandeling. Het onderzoek naar de potentiële rol van camostat bij de behandeling van covid in de ambulante setting is nog gaande. Wij nemen deel aan een multicentrisch onderzoek naar snelle syndromale diagnostische tests ter verbetering van de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica voor acute luchtweginfecties op de spoedeisende hulp.
 • Gender en tuberculosediensten in Kenia: onderzoek naar de uiteenlopende resultaten van tuberculosebehandeling in Kenia, gestratificeerd naar geslacht
 • FasciCoM: multidisciplinaire beoordeling ter bestrijding van de fasciolose in Vietnam
 • MDR TB Bukavu : evaluatie van rifampicine en multiresistente tuberculose in de provincie Zuid-Kivu DR Congo
 • Evaluatie van risicogroepen in Papoea-Nieuw-Guinea: lacunes in hiv-tests en -behandeling bij vrouwelijke sekswerkers, MSM en intraveneuze drugsgebruikers

HIV studies

 • 2DR-studie: fase 4-studie om SOC 3-component en 2-component antiretrovirale therapie bij stabiele HIV-patiënten te vergelijken om het effect op metabolische, virale en immunologische markers te bekijken.
 • Studie van de levenskwaliteit, de kwaliteit van de zorg en de neurocognitieve status bij HIV-patiënten: screeningstudie bij alle HIV-patiënten in follow-up met het oog op de identificatie van problemen en de ontwikkeling van zorgpaden om deze binnen de conventie beter aan te pakken
 • anale screening bij risicopatiënten met HIV om anale kankers te voorkomen met behulp van een screeningsalgoritme in samenwerking met Prof. De Looze.
 • Implementatie van LAM in HIV-behandeling

HIV Cure Research Centre (HCRC)

Het HIV Cure Research Lab (HCRC) verricht onderzoek naar de genezing van HIV en naar de pathogeniteit van SARS-CoV-2 en de werkzaamheid van vaccins. 

Het doel van onze groep is om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe genezingsstrategieën. Hoewel de groep pas in 2010 is opgericht, bestaat het HCRC momenteel uit 25 mensen, en heeft het belangrijke publicaties op het gebied van HIV-1 reservoirs gepubliceerd in tijdschriften zoals eLife, PLOS Pathogens, Lancet HIV, Cell Host&Microbe en meer. We werken regelmatig internationaal samen, wat resulteerde in nauwe banden met vooraanstaande wetenschappers in het HIV-1 veld, waarvan Mathias Lichterfeld er één is.

Verder is onze groep erin geslaagd een platform op te richten om in de diepte weefselstalen te verzamelen van HIV+-patiënten doorheen de laatste paar jaar. Meer specifiek door middel van leukaferese, lymfeklier-excisie, darmbiopten, lumbaalpunctie, etc. in samenwerking met een patiënten 'klinisch onderzoek begeleidingsgroep'. Daarnaast heeft onze groep baanbrekend werk verricht op het gebied van HIV-kwantificatie op basis van ddPCR-platforms en werken wij momenteel aan een diepgaande kwalitatieve karakterisering van het virale reservoir. Ongeveer 3 jaar geleden zijn we in ons lab gestart met HIV-integratie site en HIV full-length sequencing. AL deze technologie is vandaag de dag volledig operationeel.

De laatste tijd richten wij ons ook op de doeltreffendheid en pathogeniciteit van vaccinatie tegen SARS-CoV-2.