Hematologie

De afdeling hematologie biedt uitstekende wetenschappelijk ondersteunde zorg voor patiënten met bloedziekten. Haar rol in onderwijs en onderzoek op regionaal en internationaal niveau draagt bij tot de verbetering van de normen qua behandeling en zorg. Zij vervult deze opdracht met permanente aandacht voor de levenskwaliteit van elke individuele patiënt en met respect voor de ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers.

Onderzoeksactiviteiten

De onderzoeksactiviteiten van het departement hematologie bestrijken een brede waaier van onderzoeksthema's binnen het domein van de hematologie en PID, gaande van fundamenteel over translationeel tot klinisch en maatschappelijk onderzoek. Wij werken nauw samen met de afdelingen klinische biologie, kindergeneeskunde, bio-informatica, pathologie, VIB, en met farmaceutische bedrijven.

  1. Klinisch en fundamenteel onderzoek in stamceltransplantatie en celtherapie, met inbegrip van interventionele en farmacologische studies, CAR-T ontwikkeling en toepassing in AML, lymfoom, myeloom
  2. Doelgericht en nieuw immuun interventieonderzoek (fase 1-3) in myelodysplasie /myeloproliferatieve, lymfoïde en plasmacelmaligniteiten
  3. Translationeel onderzoek in DNA/RNA liquid biopsie en patiënt-afgeleide xenograft voor immuunrespons in lymfoom
  4. Translationeel en interventioneel onderzoek in acute leukemie
  5. Klinisch en translationeel onderzoek in primaire en verworven immuundeficiënties
  6. Persoonsgerichte kankerzorg: onderzoek in outreach en patiënten communicatie over immunotherapieën en celtherapieën in de hematologie, onderzoek naar de impact op kunst in de patiëntenzorg en op de professionele ontwikkeling van zorgverleners.

Onderzoeksstaf