Intensieve Zorg

De afdeling Intensieve Zorg richt zich op resultaatonderzoek bij kritisch zieke patiënten.

Onderzoeksactiviteiten

Onze Laboratory of Intensive Care Outcome onderzoeksgroep, streeft naar het vergroten, integreren en verbeteren van de kennis en het resultaatonderzoek op het gebied van kritisch zieke volwassen en pediatrische patiënten via verschillende benaderingen:

  1. Verwerven van kwalitatieve gegevens in combinatie met actuele gegevensanalyses
  2. Verrichten van onderzoek naar specifieke subgroepen van patiënten met een hoog risico op slechte outcome zonder adequate behandeling (sepsis, ernstige infectie, acute nierschade, ernstig ademhalingsfalen, patiënten na een hartstilstand, patiënten met een onderliggende hematogische maligniteit, oude patiënten)
  3. Aandacht voor de kwaliteit van de zorg (antibiotica, dialyse, ECMO...) en beslisvorming (inclusief ethische besluitvorming) aan bed
  4. Verbeteren van zowel de overleving als van de levenskwaliteit van deze patiënten op lange termijn

Onderzoeksstaf