Nefrologie

Niergerelateerd onderzoek en interacties tussen fundamentele wetenschappers en klinische onderzoekers met het oog op een doeltreffende preventie en behandeling van acute en chronische nierziekten en de complicaties daarvan.

Onderzoekactiviteiten

De onderzoekinteresses van de afdeling nefrologie variëren van laboratoriumonderzoek tot patiëntgericht onderzoek met een translationele focus op nefrologie. Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de levensverwachting van patiënten die lijden aan nieraandoeningen. Huidige onderzoekinteresses omvatten o.a. antibioticadosering bij dialysepatiënten, antistolling bij dialysepatiënten, big data, uremische toxinen en darmmicrobioom, en de toepassingen van vibratiespectroscopie op het gebied van nierziekten. Om onze doelstellingen te bereiken, richten we ons op nationale en internationale partnerschappen en het verwerven van subsidieaanvragen.

Onderzoeksprojecten

  • Volwassen/pediatrische nefrologie: De verschillende comorbiditeiten bij kinderen met chronische nierziekten (CNZ) worden bestudeerd en in verband gebracht met uremische toxinen en het microbioom om de diagnose en behandeling van CNZ bij kinderen te optimaliseren.
  • De PHOENIX-nierstudie. Een thuis-gebaseerde oefen- en lichaamsbeweging interventie na niertransplantatie: impact van de oefenintensiteit.
  • Antibioticadosering bij dialysepatiënten: Op basis van klinische gegevens bij dialysepatiënten worden farmacokinetische modellen ontwikkeld voor een reeks antibiotica. De gevalideerde modellen worden verder gebruikt om de antibioticadosering in deze patiëntengroep te optimaliseren en te personaliseren.
  • Anticoagulatie bij dialysepatiënten. De stolling wordt gekwantificeerd in hemodialysers door middel van een micro CT-scan van de dialysers na de dialyse. Deze methode maakt het mogelijk de stolling bij verschillende antistollingstechnieken en verschillende dialysers en dialysetechnieken te vergelijken.
  • Kunstmatige intelligentie: Er is algemeen optimisme en enthousiasme dat de invoering van Big Data en verwante technologieën de levering van medische zorg en de besluitvorming in de gezondheidszorg aanzienlijk zal veranderen en verbeteren. In het hier voorgestelde project zullen we onderzoeken hoe het gebruik van routinematig verzamelde gegevens werkelijk van nut kan zijn voor de besluitvorming in de gezondheidszorg. Om dit doel te bereiken, zullen we de technische, juridische en ethische problemen onderzoeken die verband houden met het verzamelen en aggregeren van gegevens, de kwaliteit van de gegevens, en beoordelen hoe en in welke mate deze gegevens kunnen worden omgezet in bewijsmateriaal.
  • Biobank Nier Gent: Preventie van nierziekten in het eindstadium en nierziekten gerelateerde morbiditeiten en mortaliteit is een belangrijke doelstelling in het onderzoek naar chronische nierziekten (CNZ). Het is belangrijk om biomarkers of factoren te identificeren die betrokken zijn in de pathofysiologie van CNZ. Om dit te bereiken worden stalen van verschillende types (bloed, buffycoat, urine, dialysaat, faeces, nagels) van patiënten in verschillende stadia van CNZ opgeslagen in de geregistreerde biobank: "Biobank Nier Gent".
  • Impact van semantische ondoorzichtigheid bij het definiëren van acute nierschade in predictie modellering: een big data analyse.
  • Het ziekte-modificerend effect van het microbioom in een spontaan muismodel voor systemische lupus erythematosus.
  • Uremische toxinen en het microbioom van de darm: Bij CNZ vinden veel uremische toxines hun oorsprong in de dikke darm en zijn ze gebonden aan circulatie-eiwitten, wat de verwijdering ervan door dialyse therapie bemoeilijkt. Het aanpakken van de primaire oorsprong van deze toxines is dus cruciaal voor preventiestrategieën in een vroeg stadium. Inzicht in veranderde metabolische netwerken geassocieerd met colon-afgeleide uremische toxine productie in CNZ zal het gebruik van nieuwe strategieën voor het verbeteren van morbiditeit en het verminderen van mortaliteit bevorderen, met inbegrip van omgevingsmodulatoren zoals dieet en darm microbioom.
  • Vibrerende spectroscopie: Biospectroscopie maakt de identificatie mogelijk van belangrijke biochemische veranderingen in weefsel die samenhangen met een bepaalde pathologische toestand, waardoor biomarker extractie en automatische detectie van belangrijke laesies worden vergemakkelijkt. Infraroodspectroscopie en Raman-spectroscopie zijn twee belangrijke analysetechnieken, die weinig kosten en geen labels vereisen, en waarbij een minimale staal voorbereiding vereist is. In dit onderzoeksonderwerp wordt de potentiële identificatie en kwantificering van biochemische componenten in urine en bloed door vibratiespectroscopie onderzocht bij patiënten met nierziekten.

Onderzoekpersoneel