Pediatrische hematologie en oncologie

De afdeling kinderhematologie en -oncologie (PHO) heeft tot doel de diagnostiek, de verzorging, de behandeling en het resultaat van kinderen met kanker of een hematologische aandoening te optimaliseren.

Onderzoeksactiviteiten

Onze onderzoeksactiviteiten omvatten fundamentele, translationele en klinische wetenschappelijke projecten, vaak in samenwerking met (inter)nationale onderzoeksgroepen. Het PHO lab richt zich op de ontwikkeling van doelgerichte therapieën, therapeutisce geneesmiddelenbewaking (Asparaginase), biomarker ontwikkeling en aanleg voor kanker. Leden van onze afdeling treden op als hoofdonderzoeker van talrijke (inter)nationale academische of door de industrie gesponsorde studies/trials. Daarnaast is onze afdeling een ITCC erkend Early Phase trial centrum en lid van ERN PaedCan en ERN TransplantChild.

Onderzoeksstaf

  • Prof. dr. Barbara De Moerloose: pediatrische AML, ALL, JMML, CML, MDS, recidief/refractaire leukemie, nieuwe geneesmiddelen, immunotherapie, CAR-T-celtherapie, beenmergfalen
  • Prof. dr. Bram De Wilde: neuroblastoom, hersentumoren, cf DNA, methylering, TEARDROP project, biobanking
  • Prof. dr. Catharina Dhooge: pediatrische bot- en weke delen tumoren (FOSTER consortium), stamceltransplantatie, palliatieve zorg, AYA-zorg en overgang, revalidatie, late effecten
  • Prof. dr. Tim Lammens: pediatrische AML, ALL, JMML, geneesmiddelenbewaking, immunotherapie, CAR-T-celtherapie, cytotoxische T-lymfocyten, patiënt-afgeleide xenograften, aanleg voor kanker, biobanking, niet-coderend RNA, neuroblastoom, farmacogenomica