Pediatrische nefrologie en reumatologie

Holistische patiëntgerichte zorg op maat voor kinderen en adolescenten met nefrologische en reumatologische aandoeningen.

Onderzoeksactiviteiten

De afdeling kindernefrologie-reumatologie participeert in verschillende onderzoeksprojecten in samenwerking met nationale en internationale partners, met het oog op continu verbeteren van de zorg voor deze patiëntenpopulatie, hun kwaliteit van leven en psychosociaal welzijn. Binnen dit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek wordt sterk ingezet op participatie van de kinderen, jonge patiënten en hun families.  

Onderzoeksstaf

  • Prof. dr. Ann Raes: Congenitale afwijkingen van nier en blaas (CAKUT), urineweginfecties, blaasfunctiestoornissen, pediatrisch acute en chronische nierziekte, niertransplantatie, hypertensie, zeldzame aandoeningen, pediatrisch medicamenteus onderzoek.
  • Prof. dr. Johan Vande Walle: Pediatrisch farmacologisch onderzoek, nefrotisch syndroom, uremische toxines, enuresis, blaasfunctiestoornissen, renale circadiane ritmes, C4C internationaal netwerk 
  • Prof. dr. Joke Dehoorne: Therapeutische drug monitoring bij juveniele idiopathische niet-infectieuse uveïtis systemic onset JIA met MAS en hyperinflammatoir syndroom, biomerkerprofiling bij inflammatoire systemische aandoeningen
  • Prof. dr. Agnieszka Prytula: Pediatrische niertransplantatie met focus op relatie tussen botafwijkingen en chronische nieraandoeningen, en  de medische en socio-economische aspecten geassocieerd aan levende donatie in België. Nauwe samenwerking met het CERTAIN en Eurotransplant Register