MELO: Muzikale Electronische LeerObjecten

Project Description:

In het kader van een convenantproject werd een technologie ontwikkeld waarmee men afbeeldingen kan indexeren. Deze technologie steunt op de SCORM norm die metadata voor leerobjecten beschrijft, alsmede een manier inhoud om deze metadata aan leerobjecten te linken en een manier om leerobjecten aan elkaar te relateren in een hiërarchische structuur. In MELO wordt de methode, technologie, en praktisch gebruik van de bestaande software uitgebreid naar audio- en video-objecten objecten. MELO beoogt:

  • de ontwikkeling van een ontologie voor semantische beschrijving van audio/muziek-objecten en video-objecten
  • een functionele databank met geindexeerde audio-objecten waarop zoeken mogelijk is
  • nagaan of de automatische indexeringsmethoden die in andere onderzoeksprojecten worden ontwikkeld voor de semantische beschrijving van muziek kunnen geïntegreerd worden, wat het zoeken en terugvinden van muziek op basis van muzikale inhouden mogelijke zou maken
Promotors: Prof. Dr. M. Leman (promotor)
Prof. Dr. ir. Dick Botteldooren (co-promotor)
Financial Support:

Universiteit Gent