Elke Baten

Elke BatenIk ben Elke Baten, klinisch psycholoog en werkende als onderwijsassistent en doctoraatsstudent binnen het team ontwikkelingsstoornissen. Prof. dr. Annemie Desoete is de promotor van mijn doctoraatsonderzoek. Dit onderzoek spitst zich toe op (a)typische rekenontwikkeling en dyscalculie in het bijzonder. Dyscalculie is een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door een ernstige en hardnekkige achterstand op vlak van rekenvaardigheden die niet (volledig) te verklaren valt door andere problematieken. De prevalentie van dyscalculie bedraagt wereldwijd ongeveer 5-7%.

In ons onderzoek wordt het Opportunity-Propensity Model (Byrnes & Miller, 2006) toegepast om verschillen te onderzoeken tussen kinderen met en zonder dyscalculie op vlak van cognitieve en sociaal-emotionele factoren zoals motivatie. Motivatie wordt geconceptualiseerd volgens de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985).

Daarnaast onderzoeken we ook welke psychologische factoren bijdragen aan de rekenontwikkeling bovenop belangrijke cognitieve factoren zoals intelligentie. Hierbij ligt de focus op factoren zoals persoonlijkheid, motivatie en welbevinden. We vergelijken de impact van deze factoren op verschillende soorten rekenvaardigheden (procedurele rekenvaardigheden vs. feitenrekenen) en bouwen zo voort op het gegeven dat rekenen geen unitair concept is (Dowker, 2015). Wij doen zowel onderzoek in scholen en klassen, als individueel onderzoek bij kinderen met en zonder dyscalculie.

Door de combinatie van (cross-sectionele en longitudinale) studies over zowel groepsverschillen (dyscalculie vs. typische ontwikkeling) en studies over het voorspellen van de rekenontwikkeling, krijgen we meer inzichten over welke belangrijke factoren bijdragen aan een (a)typische rekenontwikkeling en dyscalculie in het bijzonder. Door deze inzichten te vertalen in theoretische en praktische kennis, streven we ernaar om praktische handvaten voor ouders en leerkrachten te ontwikkelen en om bij te dragen aan een meer Universal Design for Learning.

 

Email: Elke.Baten@UGent.be