Floor Moerman

Floor Moerman

Floor Moerman studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Gent en werkt momenteel als onderwijsassistent en doctoraatsstudent binnen het team Ontwikkelingsstoornissen. Haar doctoraatsonderzoek kadert binnen een grootschalige longitudinale studie waarin prematuren en broers en zussen van kinderen met autismespectrumstoornis opgevolgd worden tijdens de eerste drie levensjaren (TIARA-studie; http://www.tiara-onderzoek.be/). Haar interesse gaat voornamelijk uit naar de spel- en sociaal-communicatieve ontwikkeling van deze jonge kinderen.