Lien Peters

Lien PetersIk ben als docent in de leerstoornissen verbonden aan de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Ik ben erg geïnteresseerd in hoe jonge kinderen leren lezen en rekenen, en in het achterhalen wat er ten gronde ligt aan leerproblemen (dyslexie en dyscalculie). Ik bekijk deze vragen op niveau van gedrag en cognitie, maar heb ook oog voor hersenontwikkeling (voornamelijk via fMRI-onderzoek) en voor de invloed van de bredere context van het kind (bijvoorbeeld thuissituatie). 

Email: lien.peters@ugent.be