Petra Warreyn

Ik ben als docent verbonden aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en lid van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen.Petra Warreyn

Mijn interesse op vlak van onderzoek gaat vooral uit naar de vroege ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autismespectrumstoornis) en kinderen met een verhoogde kans op problemen in de ontwikkeling en leerstoornissen (zoals vroeggeboren kinderen). Hierbinnen besteed ik bijzondere aandacht aan het belang van context (zoals ouder-kind interactie). Ik ben onder meer betrokken bij de Vlaamse TULIP- en TIARA-studies (https://tulip.ugent.be/www.tiara-onderzoek.be), het Europese trainingsnetwerk SAPIENS (http://sapiens-itn.eu/) en het Belgische EOS onderzoek ‘Belgian Language in Autism Cohort’.

Ik hecht veel belang aan de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. In het kader daarvan ben ik bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen, en ben ik lid van de Adviesraad Vorming en Opleiding en het Wetenschappelijk Platform van Sig vzw. Ik geef regelmatig vorming aan professionele hulpverleners (onder meer de ADOS-2 training).

Een overzicht van publicaties vind je hier.