Sofie Boterberg

Sofie BoterbergIk ben Sofie Boterberg, klinisch psycholoog en doctoraatstudent binnen de onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen.

Mijn interesse binnen het onderzoeksgebied van de ontwikkelingsstoornissen gaat vooral uit naar ontwikkelingsregressie bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Een derde van de kinderen met een ASS kent aanvankelijk een normale ontwikkeling en vertoont dan, meestal in de loop van het tweede levensjaar, een terugval op verschillende gebieden zoals sociaal functioneren, en/of taal, en/of motoriek enzovoort. Om het verloop, de mogelijke voorspellers en latere uitkomsten van deze regressie in kaart te brengen, zal ik in onderzoek zowel focussen op de vroegtijdige ontwikkeling van baby’s met een verhoogd risico op een ASS als op de ontwikkelingsgeschiedenis van lagere schoolkinderen met een ASS.   


Aangezien een significant aantal kinderen met een ASS metabolische stoornissen vertonen zoals mitochondriale disfuncties (d.i. een energiestofwisselingsziekte), en deze mogelijks verband houden met ontwikkelingsregressie, zal ik bij dit project ook samenwerken met de vakgroep Pediatrie en Genetica van de Faculteit Geneeskunde om dit verband nader te onderzoeken.      

        
Ik vind het onderzoek zeer boeiend aangezien het zowel theoretische als praktische kennis met zich kan voortbrengen. Zo kan dit onderzoek bijdragen tot meer inzicht in de verschillende ontwikkelingspaden, wat kan leiden tot meer handvatten wat betreft de vroege opsporing en behandeling van kinderen met een ASS.