Sofie Boterberg

Sofie Boterberg

Sofie Boterberg, klinisch psycholoog, is werkzaam als junior postdoctoraal onderzoeker bij het FWO Vlaanderen in de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Gent.

Haar onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar vroegdetectie van autisme en meer specifiek naar het fenomeen van ‘regressie’ of verlies van vaardigheden. Tijdens haar doctoraatsonderzoek werkte ze samen met vooraanstaande onderzoekers uit het MIND institute in Sacramento, VS (o.l.v. dr. Sally Ozonoff). Binnen haar postdoctoraal mandaat doet ze verder onderzoek naar regressie en de rol van restrictieve en repetitieve gedragingen. Haar onderzoek richt zich vooral op (jonge) kinderen en adolescenten. Met dit onderzoek probeert ze zowel bij te dragen aan nieuwe theoretische inzichten als richtlijnen voor de praktijk.

Sofie Boterberg is ook ADOS-trainer sinds 2019 in Vlaanderen (Sig vzw) en Nederland (Accare). Daarnaast vindt ze het ook belangrijk om de diagnostische kennis, die ze heeft opgedaan tijdens onderzoek, over te dragen via opleidingen naar professionals in de klinische praktijk en alle andere individuen die met autisme in aanraking komen.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/sofie-boterberg-a109a197/

Persoonlijke ResearchGate-pagina: https://www.researchgate.net/profile/Sofie-Boterberg