Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen

Professoren: Prof. R. De Raedt, Prof. E. Koster, Prof. S. Müller, Prof. G. Pourtois, Prof. C. Baeken (geaffilieerd)

Website onderzoeksgroep: http://www.pan.ugent.be/

Persoonlijke websites:
Ernst Koster: http://allserv.UGent.be/~ekoster/

 

De doelstelling van het onderzoek binnen ons lab is het beter begrijpen van de onderliggende mechanismen die een rol spelen bij de etiologie, instandhouding en behandeling van depressie en angst. Hiertoe doen we translationeel onderzoek, van fundamenteel basisonderzoek naar de relatie tussen cognitie en emotie tot en met onderzoek naar de veranderingsprocessen van bestaande behandelingen voor depressie en angst.

Het onderzoek in ons lab vertrekt vanuit het idee dat een beter begrip van de cognitieve problemen die geobserveerd worden bij emotionele problemen zoals angst en depressie het best verkregen wordt via een integratie van klinisch, cognitief en neurobiologisch onderzoek. Het onderzoek is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een algemeen model waarbinnen de rol van aandachtsprocessen centraal staat, geconceptualiseerd vanuit de integratie van cognitieve en neurobiologische aspecten van depressie. Vanuit dit modelonderzoeken we de kwetsbaarheidfactoren binnen een levensloop perspectief, waarbij informatieverwerking bestudeerd wordt vanaf de kindertijd tot aan de ouderdom.

Aangezien gedrag deels gestuurd wordt door automatische processen binnen de informatieverwerking gebruiken we veelal experimentele taken die een beter beeld geven van onderliggende informatieverwerking in vergelijking met zelfrapportage. Binnen ons onderzoek gebruiken we affectieve varianten van experimentele paradigma's zoals de exogene cueing taak, negatieve affectieve priming, en de impliciete associatie taak. Deze taken worden gecombineerd met hersenbeeldvormings technieken (fMRI, PET, SPECT), psychofysiologie (EEG, ERP), en andere biologische maten zoals Saliva Cortisol, zuurstofsaturatie en hartslag variabiliteit.

Om de causale rol van informatieverwerking en biologische factoren te onderzoeken gebruiken we methoden die een experimentele manipulatie van informatieverwerking beogen zoals aandachtstraining en repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Eveneens wordt klassieke conditionering gebruikt om de relatie tussen emotie, aandacht en plasticiteit verder te onderzoeken.