Relatie- en gezinsstudies

De onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies, het Family Lab genaamd, verricht zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het gebied van de relatiepsychologie en -pathologie. Het onderzoek concentreert zich op de partnerrelatie en gezinsrelaties, en maakt gebruik van grootschalige bevragingen met vragenlijsten, gedragsobservaties in het labo, dagboekstudies, interviews en focusgroepen. Dit onderzoek heeft tot doel:

  • Bij te dragen tot theorievorming omtrent koppel- en gezinsfunctioneren
  • Preventieve en therapeutische interventies voor koppels en gezinnen wetenschappelijk te onderbouwen
  • Het beleid ter zake te informeren

 

 

 Logo Family Labb