Erasmus

Een buitenlandse ervaring tijdens je studies binnen de Vakgroep Orthopedagogiek

Erasmus is het Europees mobiliteitsprogramma voor het hoger onderwijs. Dit programma maakt deel uit van het ‘Erasmus+’-programma van de Europese Unie.Met het uitwisselingsprogramma Erasmus kunt u, tijdens uw opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, een deel van uw studies of uw stage in een ander Europees land volgen. De studiepunten die u daar behaalt, tellen mee voor uw diploma in Vlaanderen.

Daarnaast kunt u ook tot een jaar na uw studies een stage in het buitenland doen, op voorwaarde dat u zich hiervoor kandidaat stelt tijdens uw laatste jaar in het hoger onderwijs.

Alle studierichtingen komen in aanmerking voor Erasmus, en studenten kunnen naar alle landen van de Europese Unie gaan, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en de voormalige Joegoeslavische Republiek Macedonië (FYROM). Daarnaast zijn er een beperkt aantal plaatsen voor uitwisselingen met landen buiten Europa.

Om de bijkomende kosten op te vangen, zijn er beurzen voor Erasmusstudenten. De beurs is bedoeld als hulpmiddel voor de extra reis- en verblijfskosten van de student. Ze dekt niet de volledige kosten in het buitenland.  Studenten met een studietoelage behouden hun studietoelage tijdens de maanden in het buitenland.

Erasmus : studeren aan een Universiteit in de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en de voormalige Joegoeslavische Republiek Macedonië

Dit zijn de bestemmingen waarvoor de vakgroep orthopedagogiek bilaterale akkoorden gemaakt heeft :

 1. Linnaeus University, Zweden

 2. The West University of Timişoara, Roemenië

 3. University of Bologna, Italië

 4. University of Porto, Portugal

 5. Martin Luther University, Duitsland

 6. The University of Turin, Italië

 8. Universidade de Aveiro, Portugal

 9. University of Gothenburg, Zweden

 10. University of Iceland, Ijsland

 11. University of Minho, Portugal

 12. University of Valladolid, Spanje

 13. Charles University Prague, Tsjechië

 Erasmus Traineeship : Stages in het buitenland tijdens je studies: ERASMUS

Naast de klassieke Erasmusuitwisselingen voor studie stelt Erasmus ook beurzen beschikbaar voor stages voor studenten van hogescholen en universiteiten bij ondernemingen, opleidingscentra, onderzoekscentra en organisaties in een ander deelnemend land.

Op deze pagina vind je alvast het antwoord op al je vragen over Erasmus Traineeshipmobiliteit.

Studenten orthopedagogiek kunnen dus hun stage of een deel van hun stage lopen in een voorziening, school, begeleidingsdienst  binnen één van de deelnemende landen van de EU en dit met een Erasmus stagebeurs.

Voor meer info over de bestemmingen voor een buitenlandse studie of over de erasmus stage kan je contact opnemen met: