Stages

Studenten die kiezen voor de afstudeerrichting Orthopedagogiek krijgen de kans om in de 3de Bachelor een korte kennismakingsstage te lopen van 1 maand (ongeveer 20 dagen).
Studenten die in het laatste jaar kiezen voor de Major Orthopedagogiek lopen een lange stage van 100 à 120 dagen (6 maanden).
Studenten die in het laatste jaar kiezen voor de Major Lerarenopleiding werken tijdens hun stage rond de 'ondersteuning' die nodig is om kinderen/jongeren/volwassenen met een label vlot te laten participeren in de maatschappij.

Meer info over de inhouden en doelstellingen van deze stages kan worden teruggevonden in de UGent studiegids voor deze opleidingsonderdelen, alsook via het online STAgeRegistratiesysteem (STAR)

3de Bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek

2de Master Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, Major Orthopedagogiek

Medisch toezicht

Gedetailleerde informatie over medisch toezicht in verband met de stages kan teruggevonden worden op het studentenportaal.