Anne Dekkers

 Anne Dekkers behaalde in 2011 het diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek) aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen was ze werkzaam als wetenschappelijk medewerkster bij zowel de HoGent als de UGent. Sinds februari 2013 is ze werkzaam als assistente op de vakgroep.
Haar onderzoek situeert zich binnen het veld van middelenmisbruik en verslaving. Meer specifiek zal zij zich richten op herstel (recovery) van verslaving (promotor Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen).
Binnen het onderwijs van de vakgroep biedt zij ondersteuning binnen de vakken:
- Orthopedagogiek van Bijzondere Groepen (3de bachelor)
- Theoretische Orthopedagogiek (3de bachelor)
- Middelenmisbruik: preventie en behandeling (1ste master)
Daarnaast begeleidt zij masterproefstudenten (1ste en 2de master) evenals de orthopedagogische praktijk en stage (3de bachelor en 2de master).

Geselecteerde publicaties

Wittouck, C., Dekkers, A., De Ruyver, B., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2013). The impact of drug treatment courts on recovery: a systematic review. Scientific World Journal, 1-12.

Sommer, A., Dekkers, A. & Vanderplasschen, W. (2013).De weg naar herstel: (ex-)alcoholverslaafden aan het woord. Verslaving, 9(4), 51-66.

De Maeyer, J., Dekkers, A., & Vanderplasschen, W. (2012). Kwaliteit van leven: ‘onder invloed’ van methadon: een kwalitatieve studie bij opiaatafhankelijke personen. Verslaving, 8(3), 45-58.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 08
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Anne.Dekkers@UGent.be