Athina Bisback

Athina Bisback behaalde in 2015 het diploma Master in de Psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie, aan de Universiteit van Gent en in 2017 het diploma Master in Forensic Psychology aan Maastricht University. Athina werkte als onderzoeksassistente aan Maastricht University (2015-2016) en de Katholieke Universiteit van Leuven (2018-2019) onder leiding van Dr. Henry Otgaar. In 2016-2017 ging Athina aan de slag als ‘forensisch psycholoog in opleiding’ binnen Waypoint Centre for Mental Health Care onder leiding van Dr. Liam E. Marshall te Canada. Na haar terugkomst ging ze aan de slag als zelfstandig klinisch psycholoog naast haar tewerkstelling als psychopedagogisch consulente binnen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 

Sinds 2019 werkt ze als doctoraatsbursaal aan het FWO Odysseus onderzoek van dr. Olivier Colins. Dit onderzoek zal trachten om de heterogene groep 16- en 17-jarige jongens die criminele feiten hebben gepleegd of daarvan worden verdacht, toe te wijzen aan meer homogene subgroepen en vervolgens te onderzoeken of deze groepen op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar en van schoolgaande jongens verschillen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van verschillende methoden en technieken, zoals vragenlijsten, diagnostische interviews, psychofysiologische parameters, experimenten, en dossierinformatie. Athina legt haar focus binnen haar doctoraat op de relatie tussen emoties en persoonlijkheidskenmerken binnen deze homogene subgroepen. Daarnaast volgt Athina de opleiding ‘Master in Quantitative Analysis in the Social Sciences’ aan de Katholieke Universiteit van Leuven (2018-2020).

 

Publicaties:

Bisback, A., Favril, L., Vander Laenen, F., & Vandeviver, C. (2018). Overlijdens in detentie: zicht op oorzaken en impact. FATIK, 35(160), 7–16.

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel:    32 (0)9 331 03 10
Fax:   32 (0)9 331 03 12
Email: Athina.Bisback@UGent.be