Cedric Reculé

Cedric ReculéCedric Reculé studeerde in 2010 af als professionele bachelor in de orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). Na het volgen van een schakelprogramma, behaalde hij in 2014 het diploma van master in de pedagogische wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de UGent, met de masterthesis: ‘effectiviteit van e-hulpverlening voor personen met een alcoholverslaving’.. In het academiejaar 2017-2018 rondde hij een postgraduaat Autisme af aan de Arteveldehogeschool. Hij werkte tijdens het laatste jaar van zijn masterstudie als leefgroepbegeleider in MFC Sint-Lievenspoort, om na het behalen van zijn diploma aan de slag te gaan als orthopedagoog binnen het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent (FPC Gent).

Sinds 1 maart 2019 is Cedric aangesteld als doctoraatsbursaal binnen het FWO Odysseus Programma van Olivier F. Colins. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op de heterogeniteit binnen de gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen. Cedric tracht om de heterogene groep 16- en 17-jarige jongens die feiten hebben gepleegd of hiervan verdacht worden, onder te verdelen in meer homogene subgroepen en vervolgens te onderzoeken of deze groepen op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar en van schoolgaande jeugd verschillen. Hij legt hierbij de focus op fearless temperament en risicovol gedrag.

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel:    32 (0)9 331 03 10
Fax:   32 (0)9 331 03 12
Email: Cedric.Recule@UGent.be