Clara De Ruysscher

Clara De Ruysscher

Clara De Ruysscher is als postdoctorale onderzoeker actief binnen de onderzoeksgroep rond herstel en verslaving. Haar expertise situeert zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en verslaving, gezien een groot deel van haar onderzoek specifiek focust op personen met complexe psychische ondersteuningsnoden, nl. het samen voorkomen van een ernstige psychiatrische problematiek (bv. psychose) en een verslavingsproblematiek. Tijdens haar doctoraatsonderzoek (2016-2019) ontrafelde ze wat het betekent voor personen met complexe psychische ondersteuningsnoden om in herstel te zijn en hoe hun hersteltrajecten beter ondersteund kunnen worden door hulpverlening. Door het gebruiken van actiegerichte, etnografische en co-creatieve onderzoeksmethoden, verkreeg ze een uniek insider-perspectief in de leefwereld van personen met complexe psychische ondersteuningsnoden. In haar huidig onderzoekswerk gaat Clara met deze thema’s verder op een verdiepende manier aan de slag.

Op onderwijsvlak is Clara actief betrokken bij diverse opleidingsonderdelen (o.a. Klinische Orthopedagogiek, Orthopedagogische Synthese, Middelenmisbruik, Ethiek en Deontologie van het Pedagogisch Handelen). Daarnaast begeleidt ze studenten bij het schrijven van hun Masterproef en bij het afleggen van hun stagetraject in de 2e Master.

 

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.