Claudia Claes

Claudia ClaesClaudia Claes (°1965)

Ik ben sinds februari 2014 aangesteld als gastprofessor aan de vakgroep orthopedagogiek. Ik behaalde mijn diploma doctoraat in de pedagogische wetenschappen in 2011 met het proefschrift “Inclusive Embedment of Person Centred Support; a Study of Critical Success Factors. Naast mijn werkzaamheden aan de UGent ben ik als voltijds docent verbonden aan de Hogeschool Gent. Van 2014 tot 2020 was ik decaan van de Faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent. Vanaf september 2020 ben ik departementshoofd van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van Hogeschool Gent.

Ik ben verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Orthopedagogische Coaching en Consultatie en medelesgever van verschillende opleidingsonderdelen die vanuit de vakgroep worden ingericht. Ik ben tevens verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Orthopedagogiek in de Bachelor of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen en verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Morele Ontwikkeling en Opvoeding uit de Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen.

Ik ben gebeten door het ‘quality of life’ onderzoek, waarbij ik in mijn persoonlijk leven de theorie in praktijk probeer om te zetten.

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier