Eline Desimpelaere

Eline DesimpelaereEline Desimpelaere behaalde in 2020 het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. Ze beëindigde haar studies met een masterproef over de opvoedingsbeleving bij ouders van een kind met Downsyndroom en volbracht haar masterstage in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie bij kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden. Nadien was ze een jaar werkzaam in MFC De Kindervriend, waar ze kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin ondersteunde. In het dagelijkse contact met ouders van kinderen met complexe zorgnoden, maar ook door zelf te ervaren wat het betekent om - op dagelijkse basis – deze kinderen op te voeden, werd Eline getriggerd door de variatie in veerkracht en adaptatie bij deze ouders. Gedurende deze jaren groeide haar onderzoeksambitie aanzienlijk en wenste ze deze variatie onder ouders meer fundamenteel te ontrafelen.

In oktober 2021 startte Eline als doctoraatsbursaal aan de vakgroep Orthopedagogiek onder het promotorschap van Prof. dr. Sarah De Pauw (vakgroep Orthopedagogiek, UGent) en het co-promotorschap van Prof. dr. Bart Soenens (vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie, UGent) en Prof. dr. Peter Prinzie (Klinische Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam). Haar onderzoek focust zich op gevoelens van parentale burn-out bij ouders van kinderen met complexe zorgnoden (Autismespectrumstoornis, Cerebrale Parese en Downsyndroom). Met dit onderzoek wil ze het begrip van ‘parentale burn-outgevoelens’ bij deze ouders verdiepen en het pad effenen naar meer op maat gemaakte ondersteuning, om het welzijn van gezinnen van kinderen met complexe zorgnoden te bevorderen.


Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.