Florian De Meyer

Florian werkt werkt als doctoraatstudent binnen de onderzoeksgroep verslaving & herstel

Florian behaalde in 2018 het diploma Master in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, met een masterproef die focuste op de ethiek van Michel Foucault en Emmanuel Levinas. In 2021 studeerde hij af als Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies (UGent). Doorheen zijn traject groeide zijn interesse in de geestelijke gezondheidszorg en de herstelgedachte, wat uitmondde masterproef over de betekenis van herstel voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening.

In oktober 2021 startte Florian als doctoraatsbursaal aan de Vakgroep Orthopedagogiek op een project met als titel: ‘Recovery without treatment as an underestimated pathway to recovery of substance use problems’, onder promotorschap van Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen (Vakgroep Orthopedagogiek, UGent) en Prof. Dr. Griet Roets (Vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek, UGent). Het onderzoek focust op herstel zonder behandeling van probleemgebruik. Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat dit een belangrijke weg naar herstel is, maar het Europese onderzoek hiernaar is beperkt. Het doel van het onderzoek is om vanuit een holistische en persoonsgerichte invalshoek meer diepgaand inzicht te krijgen in (deze weg naar) herstel en zo bij te dragen aan een herstelondersteunende samenleving.