Florien Meulewaeter

Florien Meulewaeter studeerde af in 2016 als orthopedagoge aan Universiteit Gent. Haar masterproef (Promotor: Prof. dr. Vandevelde) handelde over Quality of Life bij forensisch-psychiatrische patiënten. Dit mixed-methods onderzoek trachtte de levenskwaliteit van personen met een interneringsstatuut, verblijvend op een forensische long-stay afdeling van een psychiatrie, in kaart te brengen met het oog op het optimaliseren van behandeldoelen. Masterstage deed Florien in DVC De Triangel als orthopedagoge bij kinderen, jongeren en volwassenen met complexe ondersteuningsnoden. Sinds 2017 is Florien als onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van Universiteit Gent. Op onderwijsvlak is Florien actief betrokken bij diverse opleidingsonderdelen (o.a. Diversiteit en Inclusie, Coaching en Diversiteit, Klinische Orthopedagogiek, Disability Studies, …). Tevens is ze als doctoraatsonderzoeker (Promotor: Prof. dr. Vanderplasschen) actief binnen de onderzoeksgroep ‘Verslaving en herstel’. Vertrekkend vanuit een kwalitatief onderzoeksdesign, gaat Florien op zoek naar zowel ervaringen en ondersteuningsnoden van (volwassen) kinderen van ouders met een verslavingsproblematiek (al dan niet in aanraking gekomen met de jeugdhulp), als van ouders zelf en de positionering van hulpverleners hierin. Aanbevelingen voor praktijk en beleid worden geformuleerd. Daarnaast begeleidt ze studenten bij het schrijven van hun Masterproef en bij het afleggen van hun stagetraject in 3de bachelor en 2e master.

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier