Gert De Leener

Gert De Leener
Gert De Leener
Als praktijkassistent werk ik mee aan een aantal opleidingsonderdelen in 1ste master, nl. Drugmisbruik (terugvalpreventie) en Orthopedagogische Diagnostiek, Handelingsplanning en Methoden. Tevens begeleid ik studenten naar de orthopedagogische praktijk en stage dmv supervisie en opvolging.

Als psycholoog en cliëntgericht therapeut werkte ik een 8-tal jaar binnen de verslavingszorg, bij volwassenen met een middelenafhankelijkheid in combinatie met een psychiatrische problematiek. Heden ben ik tewerkgesteld in het psychiatrisch centrum Sint-Jan De Deo als coördinator van de dagkliniek, waar we ons richten op rehabilitatie en herstel.