Inge Van de Putte

Inge Van de Putte
Inge Van de Putte
Inge Van de Putte is afgestudeerd in 2000 aan de Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek. Reeds toen was ze geïnspireerd door inclusief onderwijs en het ondersteuningsdenken. Zij had de kans om tijdens haar studie naar Australië te gaan om het inclusief onderwijssysteem van dichterbij te bekijken.
Daarna heeft zij gewerkt als persoonlijk assistent van verschillende kinderen met een beperking, heeft ze ouders, leraren, directies en ondersteuners gecoacht binnen inclusief onderwijs en heeft ze onderzoeksprojecten gedaan aan de lerarenopleiding van de KAHO Sint- Lieven Campus Waas (Competenties van leraren binnen inclusief onderwijs) en de Hogeschool Gent (GOL(L)D-concept: Gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit).

Sinds februari 2012 werkt zij als voltijds assistent op de vakgroep Orthopedagogiek. Op vlak van onderwijs is zij medeverantwoordelijk voor de oefeningen Diversiteit en Inclusie (2e bacelor), Disability studies (1e master) en Theoretische orthopedagogiek (3e bachelor). Daarnaast begeleidt zij ook masterproefonderzoek (1e en 2e master) en orthopedagogische praktijk en stage (3e bachelor, 2e master).

Onderzoeksmatig werkt zij rond de positie van de zorgcoördinator in de ondersteuning van leraren. Promotor van het doctoraatsonderzoek is Prof. Dr. Geert Van Hove. Ze heeft een grote interesse in veranderingsprocessen, coaching en ondersteuning.

Naar dienstverlening ondersteunt zij de implementatieprocessen van het GOL(L)D-concept (ism Hogeschool Gent) en coacht zij diverse teams in het inclusief onderwijs. Zij is actief betrokken bij Ouders voor Inclusie, Docenten voor Inclusie en expertise netwerk Handelingsgericht werken.

Geselecteerde publicaties

Van de Putte, Inge; David, Roos; Vandevelde, Stijn; De Windt, Eveline et al. (2010) Klassewerk : het GOL(L)D-concept: het gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit in de klas. Academia Press.

De Schauwer, Elisabeth; Vandekinderen, Caroline; Van de Putte, Inge (2011) Voorbij de vraagtekens?! Perspectieven van leraren op inclusief onderwijs Van de Putte, Garant.

Van de Putte, Inge; Vandevelde, Stijn (2012) Van hulpvraag naar leervraag: GOL(L)D: Gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit. Welwijs. Vol. 23. N. 2.

Davies, Bronwyn; De Schauwer, Elisabeth; Claes, Lien; De Munck, Katrien; Van de Putte, Inge (2013) Recognition and difference: a collective biography , International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol. 26. N. 6, p. 680-691.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier.

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 10
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Inge.VandePutte@UGent.be