Jentel Van Havermaet

Jentel Van Havermaet behaalde in 2019 het diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Gent. Ze eindigde haar studies met een masterproef over de ouderschapsbelevingen van moeders en vaders met een visuele beperking. Het daarop volgende academiejaar volgde ze enkele vakken via credit contract, diende ze een onderzoeksproject in bij het FWO en BOF en werkte ze bij de Lokale Politie.

Sinds november 2020 doctoreert ze onder het promotorscha​p van Prof. Geert Van Hove en prof. Elisabeth De Schauwer. Haar onderzoek focust op de betekenis van een visuele beperking voor de persoon en diens omgeving.

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.