Jos van Loon

Jos Van Loon
Jos Van Loon
Mijn loopbaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in 1979 begonnen als orthopedagoog in een instituut. In deze tijd heb ik kennis gemaakt met het concept Gentle Teaching, hetgeen in de ontwikkeling van mijn visie steeds een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanaf oktober 1994 werk ik in stichting Arduin, een organisatie voor dienstverlening aan ongeveer 700 mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland, Nederland, lid van het managementteam in de functie van manager Inhoudelijke Ondersteuning. Hier leverde ik en lever ik een bijdrage aan de cultuuromslag die Arduin gemaakt heeft in het denken over en de organisatie van de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en heel concreet aan de deïnstitutionalisatie.

In 2005 ben ik gepromoveerd aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent, met prof. Geert Van Hove als mijn promotor. In het kader hiervan heb ik (uiteraard) diverse onderzoeken gedaan rondom thema’s als Deïnstitutionalisatie (mogelijkheden, voorwaarden, gevolgen etc.), Kwaliteit van Bestaan, Supports, enz. In functie hiervan ben ik verbonden gebleven aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Emancipatie, zelfbepaling, kwaliteit van bestaan, inclusie, persoonlijke ontplooiing, deïnstitutionalisatie, en het proces ‘van zorg naar ondersteuning’ zijn hierbij de belangrijke thema’s.

Sinds februari 2007 doe ik samen met Prof. Robert Schalock, prof. Geert Van Hove en dr. Claudia Claes, onderzoek m.b.t. Quality of Life en Support. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aantal publicaties m.b.t. de Supports Intensity Scale, en in de ontwikkeling van, en publicaties over, de Personal Outcomes Scale, de Persoonsgerichte Ondersteunings Schaal (POS), een vragenlijst om Kwaliteit van Bestaan te meten, die in september 2008, gepubliceerd is bij Garant. .

Geselecteerde publicaties

Van Loon, J, Van Hove, G., Schalock, R. & Claes, C. (2008). Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Van Loon, Jos, & Van Hove, Geert (Red.) (2008) Arduin. Persoonsgerichte Ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan. Leuven–Apeldoorn: Garant.

Van Loon, Jos, Claes, Claudia, Vandevelde, Stijn, Van Hove,Geert, Schalock, Robert L. (2010) Assessing Individual Support Needs to Enhance Personal Outcomes. Exceptionality, 18:1–10.

Van Loon, J., Claes, C., Van Hove, G., Schalock, R. (2010). De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, vol. 36, nr. 3, 180–196.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 1
B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 331 03 12
Email: Jos.vanloon@UGent.be