Lana De Clercq

Lana De Clercq behaalde in 2015 het diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Gent. Ze beëindigde haar studies met een masterproef over de relatie tussen fenotypische en genotypische kenmerken bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Sindsdien was ze werkzaam als persoonlijk assistent en teamcoördinator in het Centrum Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort bij kinderen met een auditieve beperking. In 2016 werkte ze als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Orthopedagogiek op verscheidene onderzoeksprojecten omtrent middelenmisbruik en forensische zorg: Gender-sensitieve behandeling en preventie voor alcohol- en druggebruikers (GEN-STAR studie), Proces-en uitkomstevaluatie van de centrale aanmeldingspunten voor druggebruikers in de Belgische gevangenissen (PROSPER studie) en onderzoek naar de implementatie en integratie van de forensische rehabilitatiemodellen ‘What Works’ en het ‘Good Lives Model’ in de Gemeenschapsinstellingen. 

Sinds februari 2017 werkt ze als doctoraatsstudente onder het promotorscha​p van Prof. Sarah De Pauw. Vanuit een transactionele visie op ontwikkeling richt haar onderzoek zich op de wederzijdse invloeden van kind- en context factoren op de psychosociale ontwikkeling van kinderen met een neurologische ontwikkelingsproblematiek (NDD), meer specifiek kinderen met een autismespectrumstoornis, down syndroom en cerebrale parese. Het onderzoek beoogt de gedragsvariatie bij kinderen met een NDD beter te begrijpen en zowel transdiagnostische risico- en protectieve factoren als syndroom-specifieke gevoeligheden te identificeren.

Algemene link naar PROSPER studie:
https://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=DR%2F70

 

Geselecteerde publicaties

De Clercq, L., Vandevelde, S., Vander Laenen, F., & Vanderplasschen, W. (2016). Process and outcome study of prisonbased registration points. Deel III: Conclusies en aanbevelingen. Belspo – Federal Research Program on Drugs Website: http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/Drug/DR70rapp.pdf

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 12
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Lana.Declercq@UGent.be