Lana De Clercq

Lana De ClercqLana De Clercq behaalde in 2015 het diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Gent. Ze beëindigde haar studies met een masterproef over de relatie tussen fenotypische en genotypische kenmerken bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Sindsdien was ze werkzaam als persoonlijk assistent en teamcoördinator in het Centrum Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort bij kinderen met een auditieve beperking. Sinds 2016 werkt ze aan de vakgroep Orthopedagogiek. Eerst, als wetenschappelijk medewerker op onderzoeksprojecten omtrent middelenmisbruik en forensische zorg (i.e., GEN-STAR studie, PROSPER studie, implementatie en integratie van de forensische rehabilitatiemodellen ‘What Works’ en het ‘Good Lives Model’). 

Momenteel werkt ze als doctoraatsonderzoeker onder het promotorscha​p van prof. Sarah De Pauw. Haar onderzoek focust zich op ouderschapspraktijken en ervaringen in gezinnen van kinderen met en zonder een ontwikkelingsproblematiek, meer bepaald kinderen met autisme spectrumstroornis, cerebrale parese of downsyndroom.

Geselecteerde publicaties

De Clercq, L., Van der Kaap-Deeder, J., Dieleman, L. M., Soenens, B., Prinzie, P., & De Pauw, S. S. W. (2019). Parenting and Psychosocial Development in Youth with and without Autism Spectrum Disorder, Cerebral Palsy, and Down Syndrome: a Cross-Disability Comparison. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 3(2), pp. 220-234. doi:10.1007/s41252-019-00112-2

Dieleman, L. M., Soenens, B., Prinzie, P., De Clercq, L., Ortibus, E., & De Pauw, S. S. W. (2020). Daily parenting of children with cerebral palsy: The role of daily child behavior, parents’ daily psychological needs, and mindful parenting. Development and Psychopathology, pp. 1-17. doi:10.1017/S0954579419001688

Vandevelde, S., Vander Laenen, F., Mine, B., Maes, E., De Clercq, L., Deckers, L., & Vanderplasschen, W. (2020). Linkage and continuity of care after release from prison: an evaluation of central registration points for drug users in Belgium. International Journal of Prisoner Health.

Vander Laenen, F., De Clercq, L., Vanderplasschen, W., & Vandevelde, S. (2017). Centrale aanmeldingspunten drugs in gevangenissen revisited: verbreding naar alle geestelijke gezondheidsproblemen!?. FATIK154, 17-23.

Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broeckaert (Vol. 34). Maklu.

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 1
B-9000 Gent

Email: Lana.Declercq@UGent.be