Lien Claes

Lien ClaesIn 2007 studeerde ik af als orthopedagoge met een bijzondere interesse voor vastlopende trajecten van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Na een interim op een psychiatrische observatie- en behandelafdeling voor mannen met een verstandelijke beperking keerde ik terug naar Universiteit Gent voor een kort onderzoeksproject rond ervaringsdeskundigen in armoede (coproductie van de vakgroep Sociale Agogiek en Orthopedagogiek). Aansluitend kon ik gedurende zes jaar (2008-2014) aan de slag als assistente op de vakgroep Orthopedagogiek. Ik was er betrokken bij de stages en in het opleidingsonderdeel 'Interpretatieve Methoden & Technieken van Onderzoek'. Mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde vastgelopen situaties van mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de theoretische perspectieven 'Disability Studies' en 'Social Geography'. Concreet werkte ik samen met drie volwassenen met een verstandelijke beperking rond hun levenstrajecten, betekenissen van ruimtes en plaatsen en invloeden op hun relaties. Concepten als grens, belonging, mobiliteit en verlangen werden geanalyseerd in relatie tot de levensverhalen. 

Nadien keerde ik terug naar de concrete ondersteuningspraktijk en werkte ik achtereenvolgens als teamhoofd in een woning voor 9 mannen met een verstandelijke beperking en als mobiele begeleidster Beschermd Wonen, beiden binnen vzw Den Dries. Sinds juni 2017 werk ik in een West-Vlaams mobiel team geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (Ampel WINGG). Sinds maart 2018 combineer ik deze job binnen de ondersteuningspraktijk met een 10%-functie als praktijkassistent aan de vakgroep Orthopedagogiek.

 

Een volledig overzicht mijn publicaties en contactgegevens vindt u hier