Lore Bellaert

Lore Bellaert

Lore Bellaert behaalde in 2017 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de UGent. Dit na een stage in Noord-Oeganda waar ze als hulpverlener werkte in Zuid-Soedanese vluchtelingenkampen. Ze beëindigde haar studies met haar masterproef: ‘Uncertainties of humanitarian assistance for unaccompanied children: a qualitative study in the Adjumani refugee setting in Uganda’.

Hierna begon Lore in oktober 2017 aan een doctoraat op de vakgroep Orthopedagogiek. Het gaat om een Europees onderzoeksproject, genaamd Recovery Pathways, met prof. dr. Wouter Vanderplasschen (vakgroep Orthopedagogiek) en prof. dr. Freya Vander Laenen (vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht) als promotor en copromotor. In haar doctoraat stelt Lore een relationele benadering van herstel centraal, waarbij de nadruk ligt op de complexe wisselwerking tussen persoonlijke, sociale en maatschappelijke dynamieken en contexten in relatie tot herstelprocessen

Meer info over deze medewerk(st)er vindt u hier.