Lore Bellaert

Lore BellaertLore Bellaert behaalde in 2017 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de UGent. Dit na een stage in Noord-Oeganda waar ze als humanitaire hulpverlener werkte in Zuid-Soedanese vluchtelingenkampen. Ze beëindigde haar studies met haar masterproef: ‘Uncertainties of humanitarian assistance for unaccompanied children: a qualitative study in the Adjumani refugee setting in Uganda’. Hierna begon Lore in oktober 2017 aan een doctoraat op de vakgroep Orthopedagogiek. Het gaat om een Europees onderzoeksproject, genaamd Recovery Pathways, met prof. dr. Wouter Vanderplasschen (vakgroep Orthopedagogiek) en prof. dr. Freya Vander Laenen (vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht) als promotor en copromotor. 

Het doel van het Rec-Path onderzoek is om wegen naar herstel van problematisch druggebruik in kaart te brengen in vier regio’s: Vlaanderen (België), Engeland, Nederland en Schotland. Hierbij ligt de focus op individuele, sociale en maatschappelijke factoren die positief of negatief bijdragen aan herstel van problematisch druggebruik. De onderzoekers gaan na of er op dat vlak aanwijsbare verschillen zijn tussen de betrokken regio’s (met verschillen in het drug- en herstelbeleid) en tussen bepaalde demografische kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en leefsituatie). De studie combineert hiervoor kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en onderzoekt de rol van herstelbeleid op hersteltrajecten aan de hand van een beleidsanalyse. Dit zal resulteren in aanbevelingen omtrent drug- en herstelbeleid en -praktijk.

 

Een overzicht van publicaties vindt u hier.

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel:  32 (0)9 331 03 12
Tel: +32 (0)478 92 39 37
Email: Lore.Bellaert@UGent.be