Lou Lippens

LouLippens.jpg

Lou Lippens behaalde in 2019 zijn masterdiploma Orthopedagogiek. Gedurende zijn studie ontwikkelde hij een sterke interesse in het ondersteunen van jongeren, kinderen met gedrags- en emotionele uitdagingen, en hun gezinnen. Zijn afstudeerscriptie focuste op het evidence-based werken binnen de integrale jeugdhulp.

Na zijn afstuderen deed Lou ervaring op als gezinsbegeleider en orthopedagoog, waarbij hij zijn eerste stappen zette binnen deze doelgroep en waardevolle praktijkervaring opbouwde.

In 2021 voegde Lou zich bij onze vakgroep als assistent. Hij biedt ondersteuning bij diverse vakken, waaronder 'Gedrags- en emotionele stoornissen', 'Orthopedagogiek en Disability Studies', en 'Ontwikkelingsgericht werken met jongeren, kinderen en gezinnen'. Verder begeleidt hij ook studenten doorheen hun stageproces. 

In zijn doctoraatsonderzoek richt hij zich op gezinsgerichte hulpverlening aan kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen en residentieel werken met gezinnen waar uithuisplaatsing van kinderen dreigt. Dit onder promotorschap van Prof. dr. Stijn Vandevelde en Prof. dr. Sarah De Pauw