Margo Dewitte

Margo DewitteMargo Dewitte behaalde in 2020 haar diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. Ze beëindigde haar studies met een masterproef over de sterke kanten bij kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood. In 2021 behaalde ze haar diploma in Statistics and Data Science met een masterproef over de samenhang van persoonlijkheid, internaliserend en externaliserend gedrag en autismesymptomen via netwerkanalyse.

In december 2021 startte Margo als doctoraatsbursaal bij de Vakgroep Orthopedagogiek, onder het promotorschap van prof. dr. Sarah De Pauw (Vakgroep Orthopedagogiek, UGent) en co-promotorschap van prof. dr. Petra Warreyn (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, UGent) met als projecttitel ‘De meerwaarde van temperament voor het beter begrijpen van diversiteit bij kinderen met Autismespectrumstoornis, Cerebrale Parese en Downsyndroom: Een meta-analytisch, comparatief en longitudinaal onderzoek’. Dit project onderzoekt de meerwaarde van temperament, en de wisselwerking met opvoeding, om de grote diversiteit in beperking-gerelateerde barrières (symptomen, problemen) en neurodivers potentieel (sterktes, veerkracht), als ook het sociaal-emotioneel functioneren bij drie prevalente ontwikkelingsproblematieken (Autisme Spectrum Stoornis, Cerebrale Parese en Down syndroom) te beschrijven en te voorspellen.

Meer info over deze medewerkster vindt u hier.