Olivier Colins

Olivier Colins

Sinds 1 januari 2019 is Olivier F. Colins als postdoctoraal onderzoeker (FWO Odysseus Programma, type II) en professor (sinds 1/9/2020) opnieuw verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek. Na zijn studies maatschappelijk werk en orthopedagogiek en zijn doctoraatsonderzoek was hij als senior onderzoeker en professor (assistent) verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (Nederland, 2008-2018) waar hij zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek deed met jongeren die in contact kwamen met justitie. In zijn onderzoek richt hij zicht voornamelijk op forensische screening en diagnostiek van psychische problemen en deviante persoonlijkheidstrekken; de identificatie van theoretisch en klinisch relevante subgroepen van jongeren met ernstige gedragsproblemen, risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen en crimineel recidive, en de etiologie, ontwikkeling, en gevolgen van gedragsproblemen en delinquentie.

In het kader van zijn FWO gefinancierde onderzoeksprojecten (Odysseus: 2019-2023; Junior Project: 2021-2025) onderzoekt hij of 16- en 17-jarige jongens en meisjes die criminele feiten hebben gepleegd of daarvan worden verdacht, op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar en van schoolgaande jongens en meisjes verschillen.

 

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier alsook op: https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Colins