Olivier Colins

Olivier Colins

Sinds 1 januari 2019 is Olivier F. Colins als postdoctoraal onderzoeker (FWO Odysseus Programma, type II) en professor (sinds 1/9/2020) opnieuw verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek. Na zijn studies maatschappelijk werk en orthopedagogiek en zijn doctoraatsonderzoek was hij als senior onderzoeker en professor (assistant) verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (Nederland, 2008-2018) waar hij zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek deed met jongeren die in contact kwamen met justitie. In zijn onderzoek richt hij zicht voornamelijk op forensische screening en diagnostiek van psychische problemen en deviante persoonlijkheidstrekken; de identificatie van theoretisch en klinisch relevante subgroepen van jongeren met ernstige gedragsproblemen, risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen en crimineel recidive, en de etiologie, ontwikkeling, en gevolgen van gedragsproblemen en delinquentie.

In het kader van zijn FWO gefinancierde onderzoeksprojecten (Odysseus: 2019-2023; Junior Project: 2021-2025) onderzoekt hij of 16- en 17-jarige jongens en meisjes die criminele feiten hebben gepleegd of daarvan worden verdacht, op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar en van schoolgaande jongens en meisjes verschillen.

 

Geselecteerde publicaties

Colins, O.F., Fanti, K., Andershed, H. (accepted, August 2020). The DSM-5 Limited Prosocial Emotions Specifier for Conduct Disorder: Comorbid Problems, Prognosis, and Antecedents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Roetman, P.J., Lundström, S., Finkenauer, C., Vermeiren, R., Lichtenstein, P., & Colins, O.F. (2019). Children with early-onset disruptive behaviour: parental mental disorders predict poor psychosocial functioning in adolescence. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(8),806-817

Colins, O.F., Fanti, K.A., Salekin, R., Mulder, E., Andershed, H. (2017, December 14, Advanced online publication). Psychopathy in detained boys: the search for primary and secondary variants in a clinical setting. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment

Colins, O.F., Fanti, A.K., Andershed, H., Mulder, E., Salekin, T.R., Blokland, A., Vermeiren, R. (2017) Properties of the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) when being completed as part of a clinical protocol for detained youth: a multiethnic examination. Psychological Assessment

Aghajani, M., Klapwijk, E.T., van der Wee, N.,Veer, I.M., Rombouts., S., Boon, A.E., van Beelen, P., Popma, A.,Vermeiren, R., Colins, O.F. (2017). Disorganized amygdala networks in conduct-disordered juvenile offenders with callous-unemotional traits. Biological Psychiatry, 82(4), 283-293.

 

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier alsook op: https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Colins

 

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 1
B-9000 Gent

Tel:    32 (0)9 331 03 10
Email: Olivier.Colins@UGent.be