Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde (°1976) is sinds 1 oktober 2013 aangesteld als tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Tot dan was hij als docent verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, opleiding Bachelor in de Orthopedagogie (sinds 2005).

Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek; de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in de orthopedagogiek (geïnterneerden (met een verstandelijke beperking), personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, drughulpverlening aan gedetineerden); Quality of Life (onder meer in de forensische hulpverlening) en het Good Lives Model; en theoretische orthopedagogiek.

Stijn Vandevelde is verantwoordelijk lesgever van ‘Orthopedagogiek van Bijzondere Groepen’ (3e bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek) en Orthopedagogische Synthese (2e master Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek). Voorts is hij als medelesgever betrokken bij een aantal andere opleidingsonderdelen die door de Vakgroep Orthopedagogiek worden ingericht.


Geselecteerde publicaties

Vandevelde, S., De Maeyer, J., De Ruysscher, C., Bryssinck, D., Meesen, D., Vanderstraeten, J. & Broekaert, E. (2015). Villa Voortman: Carte blanche or not ? Therapeutic Communities, 36 (2): 62–73.

Vandevelde, S., Morisse, F., Došen, A., Poppe, L., Jonckheere, B., Van Hove, G., Maes, B., van Loon, J. & Claes, C. (accepted). The Scale for Emotional Development-Revised (SED-R) for persons with intellectual disabilities and mental health problems:  Development, description, and reliability. Accepted for publication in International Journal of Developmental Disabilities

Vandevelde, S., Dhoore, T., Schotte, H. & Van Hove, G. (2015). De ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking die een misdrijf hebben gepleegd: theoretische inzichten en praktijkgerichte toepassing. In In C. Wittouck., F. Vander Laenen, & K. Audenaert (red.). Handboek forensische gedragswetenschappen. Antwerpen - Apeldoorn: Maklu

Vandevelde, S., De Smet, S., Vanderplasschen, W. & To, W.T. (2013). Oude uitdagingen, nieuwe kansen! Over de behandeling van geïnterneerden. Gent: Academia Press.

Vandevelde, S., Soyez, V., Vander Beken, T., De Smet, S., Boers, A. & Broekaert, E. (2011). Mentally ill offenders in prison: the Belgian case. International Journal of Law and Psychiatry, 34(1), 71-78.


Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 13
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Stijn.Vandevelde@UGent.be