Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde is sinds 1 oktober 2013 verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent, eerst als tenure track docent, sinds 1 oktober 2018 als hoofddocent. Tot 2013 was hij als docent verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, opleiding Bachelor in de Orthopedagogie (sinds 2005).

Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek; de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen; de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in de orthopedagogiek (geïnterneerden (met een verstandelijke beperking), personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, drughulpverlening aan gedetineerden); Quality of Life (onder meer in de forensische hulpverlening) en het Good Lives Model; en theoretische orthopedagogiek.

Stijn Vandevelde is verantwoordelijk lesgever van 'Klinische orthopedagogiek' en 'Theoretische orthopedagogiek' (3e bachelor); 'Orthopedagogiek van Gedrags- en Emotionele Stoornissen' ((1e master) en 'Orthopedagogische Synthese' (2e master). Voorts is hij als medelesgever betrokken bij een aantal andere opleidingsonderdelen die door de Vakgroep Orthopedagogiek of vakgroepoverschrijdend worden ingericht.


Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier