Wouter Vanderplasschen

Wouter VanderplasschenWouter Vanderplasschen is vakgroepvoorzitter en hoofddocent orthopedagogiek. Hij begon zijn academische loopbaan aan de Universiteit Gent als onderzoeker bij de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (Prof. dr. C. van Heeringen) en bij de vakgroep Gedragstherapie en Psychologische begeleiding (Prof. dr. P. Van Oost). Van 1998 tot 2004 was hij als assistent verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek. In 2004 promoveerde hij tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen met een proefschrift getiteld: Implementation and evaluation of case management for substance abusers with multiple and complex problems. Van 2004 tot 2010 was hij werkzaam als doctor-assistent bij de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. In 2010 werd hij aangesteld als docent Orthopedagogiek, sinds 2015 is hij hoofddocent.

Gezien zijn BOF-ZAP onderzoeksmandaat heeft Wouter Vanderplasschen momenteel een beperkte onderwijsopdracht, waarbij hij verantwoordelijk is voor het opleidingsonderdeel ‘Middelenmisbruik: preventie en behandeling’. Tevens geeft hij regelmatig gastcolleges binnen en buiten de faculteit en begeleidt hij jaarlijks een 40-tal masterproefstudenten. Hij is promotor van een 10-tal doctoraatsstudenten rond thema’s die verband houden met verslaving, herstel en kwaliteit van zorg.

Het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Vanderplasschen richt zich voornamelijk op herstel van verslaving en andere psychische problemen en de rol van hulpverlening in dit proces. Zijn onderzoek focust onder meer op de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van het hulpverleningsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen (oa. personen met alcohol- en drugsproblemen of andere psychische problemen, jongeren in de jeugdzorg). Centrale thema's hierbij zijn: kwaliteit van leven, case management, continuïteit van zorg, re-integratie en herstel. Hij is hoofdonderzoeker van een grootschalig internationaal onderzoek naar herstelmechanismen bij personen die drugs gebruiken en van een Europees onderzoek naar de implementatie van kwaliteitsstandaarden in verslavingszorg en –preventie.

Wouter Vanderplasschen publiceerde 10-tallen artikels over bovenstaande thema’s in internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast schreef hij verschillende boeken en boekhoofdstukken en treedt hij op als 'ad hoc'-reviewer voor gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij is editor van het vaktijdschrift 'Drugs: Education, Prevention & Policy’.

 

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.
https://www.researchgate.net/profile/Wouter_Vanderplasschen