Wouter Vanderplasschen

Wouter Vanderplasschen
Wouter Vanderplasschen

Wouter Vanderplasschen (1974) is hoofddocent orthopedagogiek. Hij begon zijn academische loopbaan aan de Universiteit Gent als onderzoeker bij de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (Prof. dr. C. van Heeringen) en bij de vakgroep Gedragstherapie en Psychologische begeleiding (Prof. dr. P. Van Oost). Van 1998 tot 2004 was hij als assistent verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek. In 2004 promoveerde hij tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen met een proefschrift getiteld: Implementation and evaluation of case management for substance abusers with multiple and complex problems. Van 2004 tot 2010 was hij werkzaam als doctor-assistent bij de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. In 2010 werd hij aangesteld als docent Orthopedagogiek, sinds 2015 is hij hoofddocent.

De onderwijsopdracht van Wouter Vanderplasschen betreft volgende opleidingsonderdelen: Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen; Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden; en Middelenmisbruik: preventie en behandeling. Naast deze vakken geeft hij regelmatig gastcolleges binnen en buiten de faculteit en begeleidt hij jaarlijks een 20-tal masterproefstudenten. Hij is promotor van verschillende  doctoraatsstudenten rond thema’s die verband houden met verslaving, herstel en kwaliteit van zorg.

Het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Vanderplasschen richt zich voornamelijk op herstel van verslaving en andere psychische problemen en de rol van hulpverlening in dit proces. Zijn onderzoek focust onder meer op de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van het hulpverleningsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen (oa. personen met alcohol- en drugsproblemen of andere psychische problemen, jongeren in de jeugdzorg). Centrale thema's hierbij zijn: kwaliteit van leven, case management, continuïteit van zorg en recovery.

Wouter Vanderplasschen publiceerde meer dan 100 artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken en boekhoofdstukken. Hij treedt op als 'ad hoc'-reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Wouter Vanderplasschen is editor van het vaktijdschrift 'Drugs: Education, Prevention & Policy’.


Geselecteerde publicaties

Vanderplasschen, W., Rapp, R.C., Wolf, J., & Broekaert, E. (2004). The development and implementation of case management for substance use disorders in North America and Europe. Psychiatric Services, 55(8), 913-922.

Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R.C. & Broekaert, E. (2007). Effectiveness of Different Models of Case Management for Substance-Abusing Populations. Journal of Psychoactive Drugs, 39(1), 81-93.

De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2010). Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. International Journal of Drug Policy, 21(5), 364-380.

De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., Camfield, L., Vanheule, S., Sabbe, B., & Broekaert, E. (2011). A good quality of life under the influence of methadone: A qualitative study among opiate-dependent individuals. International Journal of Nursing Studies, 48, 1244-1257.

Vanderplasschen, W., Colpaert, K., Autrique, M., Rapp, R.C., Pearce, S., Broekaert, E. & Vandevelde, S. (2013). Therapeutic communities for addictions: a review of their effectiveness from a recovery-oriented perspective. The Scientific World Journal, Article ID 427817.

Rapp, R.C., Vandennoortgate, W., Broekaert, E. & Vanderplasschen, W. (2014). The efficacy of case management with persons who have substance abuse problems: A three level meta-analysis of outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(4), 605-618.

Stevens, L., Verdejo-Garcia, A., Goudriaan, A., Roeyers, H., Dom, G. & Vanderplasschen, W. (2014). Impulsivity as a vulnerability factor for poor addiction treatment outcomes: A review of neurocognitive findings among individuals with substance use disorders. Journal of Substance Abuse Treatment, 47, 58-72.
Kalema, D, Vanderplasschen, W., Vindevogel, S., & Derluyn, I. (2016) The role of religion in alcohol consumption and demand reduction in Muslim Majority Countries (MMC). Addiction, 111(10), 1716-1718.

Swerts, C., Vandevelde, S., Van Der Nagel, J.E.L., Vanderplasschen, W., Claes, C. & De Maeyer, J. (2017). Substance use among individuals with intellectual disabilities living independently in Flanders. Research in Developmental Disabilities, 63, 107-117.

Naert, J., Roose, R., Rapp, R.C., & Vanderplasschen, W. (2017). Continuity of care in youth services: a systematic review. Children and Youth Services Review, 75, 116-126.

Best, D.,  Vanderplasschen, W., Van de Mheen, D., De Maeyer, J., Colman, C., Vander Laenen, F., Irving, J., Andersson, C., Edwards, M., Bellaert, L., Martinelli, T., Graham, S., Hamer, R. & Nagelhout, G.E. (2018). REC-PATH (Recovery Pathways): Overview of a Four-Country Study of Pathways to Recovery from Problematic Drug Use. Alcoholism Treatment Quarterly, 36(4), 517-29.


Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
Lokaal 100.010
B-9000 Gent

Tel:   32 (0)9 331 03 10
Email: Wouter.Vanderplasschen@UGent.be
https://www.researchgate.net/profile/Wouter_Vanderplasschen