Stage op de vakgroep

Wat?

Tijdens het academiejaar 2020-2021 kan u een stage uitvoeren als all round medewerker van de vakgroep en kan u meedraaien bij de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids – en Organisatiepsychologie (wwordt vanaf 1 januari 2020 opgesplitst in de Vakgroep Human Resources Management en Organisatiepsychologie (HRM/OP) en Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (WOS).

Het doel van deze stages is zelf ervaring opdoen met bedrijfspsychologisch onderwijs en onderzoek. Hierbij voer je o.a. ook een eigen onderzoeksproject uit en rapporteer je aan het einde van de stage hierover aan de vakgroep. Daarnaast neem je deel aan lopende onderzoeken en onderwijsactiviteiten zodat je direct ervaring kan opdoen met alle fases van het wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs.

Voor wie?

Ben je geboeid door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs en heb je misschien interesse om een loopbaan als academicus uit te bouwen? Via deze stage kan je uittesten of een universitaire loopbaan je ligt en kan je je in ideale omstandigheden hierop voorbereiden. Deze stage geeft je als toekomstig academicus een voorsprong bij de start van je loopbaan, bv. bij het aanvragen van externe funding of het opzetten van een doctoraatsonderzoek.

Hoe aanvragen?

De organisatie loopt volledig in lijn met de gewone stages, met eenzelfde sollicitatieprocedure, administratie en begeleiding. Dit betekent dat je een psycholoog moet vinden die als stageverantwoordelijke de stage begeleidt. Neem zo snel mogelijk contact op met een professor, assistent of onderzoeker van de vakgroep om je interesse te laten blijken. Je spreekt best iemand aan waarvan je denkt dat zijn/haar onderzoek of onderwijs in lijn ligt met je eigen interesse.