Stage in het buitenland

Wie kan de buitenlandse stagegever zijn?

De buitenlandse stagegever moet voldoen aan dezelfde vormelijke en inhoudelijke voorwaarden als een binnenlandse stagegever

 • Indien er een match is tussen stagiair en stagegever, zorg er dan voor dat er duidelijke afspraken zijn rond:
  • de stage inhoud (projecten) en de doelstellingen van de stage (gebruik daarvoor het document jobdescription foreign internship)
  • de dagelijkse begeleiding en feedback door de stageverantwoordelijke van de stagegever
  • de formele evaluatiemomenten van de stage (tussentijdse- en eindevaluatie)
  • de begeleidings-- en reflectiemomenten vanuit de opleiding:  maak daarover vooraf duidelijke afspraken met de aan u toegewezen interne stageverantwoordelijke
 • Maak dan pas een Engelstalige stageovereenkomst aan via de webapplicatie Ugent (zeer belangrijk voor verzekering)
 • Laadt het document jobdescription ten laatste op 15 juni op in Minerva (dropbox koppelen aan puntenboek taak)
 • Na goedkeuring van de jobdescription, maakt u een stageovereenkomst aan en laadt u die ten laatste op 1 juli op in Minerva (portfolio, documenten, koppelen aan puntenboek taak)

Stageduur en periode

In het academiejaar 2019-2020:

 • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
  • Periode:
   • start: maandag 2 september 2019
    • Van de startdatum kan  worden afgeweken indien opportuun voor stagegever en stagiair.
   • einde: vrijdag 7  februari 2020
    • De einddatum kan verlengd worden (mogelijke inhaalperiode vanwege ziekte)

Advies

 • Regel vroeg genoeg verblijf, visa, vaccinaties, ...
 • Neem regelmatig contact op met de buitenlandse stagegever om te controleren of de afspraken en de situatie onveranderd blijft
 • start vroeg genoeg met het organiseren van een buitenlandse stage (start reeds in het 1ste semester van de 1ste master)
 • Bekijk de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
  • Controleren of uw bestemming veilig is.
  • Wanneer uw bestemming vermeld wordt onder één van onderstaande categorieën beschouwt de UGent deze regio als gevaarlijk en geldt er een algemeen verbod en kan er dus geen overeenkomst goedgekeurd worden.
   • Alle reizen naar het land worden (tijdelijk) volledig afgeraden
   • Alle niet-essentiële reizen naar het land worden afgeraden
   • Reizen naar bepaalde delen van het land worden sterk/formeel afgeraden - reizen naar bepaalde delen van het landen dienen kost wat kost te worden gemeden
   • Niet-essentiële reizen naar bepaalde delen van het land worden afgeraden

Buitenlandse stagemogelijkheden