Vrijwillige stage

U kan als UGent student master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid in het kader van de verplichte stage die is opgenomen in het programma van de opleiding, gebruik maken van een vrijwillige stage, indien u vroeger dan de stageperiode wenst te starten. De periode van vrijwillige stage telt niet mee als stageperiode en er is tijdens die periode ook geen begeleiding vanuit de opleiding voorzien.

  • U neemt contact op met de stageverantwoordelijken van de opleiding (Prof. dr. Eva Derous en Bart Verloo) om het doel en de betekenis ervan in het kader van de verplichte stage te bespreken.
  • Na goedkeuring, volgt u de procedure net zoals voor een reguliere stage binnen de opleiding (taakomschrijving en stageovereenkomst (zie onder)).